Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Уведомление от “ЯЕВ” ООД - Изграждане на обект “ Спортно-рекреационен комплекс" 14 Март 2017 Посещения: 1095
Уведомление от “Копсис-транс” ООД 14 Март 2017 Посещения: 1291
Уведомление от “ЯЕВ” ООД 14 Март 2017 Посещения: 1262
График - Пасища, мера и ливади 13 Март 2017 Посещения: 1113
График - Трайни насаждения 13 Март 2017 Посещения: 991
Инвестиционно предложение от "Мобилтел" 09 Март 2017 Посещения: 1110
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово 20 Декември 2016 Посещения: 1125
Обявление - 13.12.2016 г. 13 Декември 2016 Посещения: 1604
Обява - СУ "Христо Проданов" Карлово 30 Ноември 2016 Посещения: 1735
Обявление 11.11.2016 г. 11 Ноември 2016 Посещения: 1379