Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2015 година 14 Януари 2016 Посещения: 814
Покана на официална пресконференция по проект BG161PO001/1.4-09/2012/032 „Зелена и достъпна среда в град Карлово“ 07 Декември 2015 Посещения: 801
Община Карлово кани гражданите на публично обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Карлово 03 Декември 2015 Посещения: 1258
Съобщение 20.11.2015 г. 20 Ноември 2015 Посещения: 767
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ - 17.11.2015 г. 17 Ноември 2015 Посещения: 777
Приемо-предавателен протокол 03 Ноември 2015 Посещения: 1038
Обявление от 30.10.2015 г. 30 Октомври 2015 Посещения: 1015
Съобщение 19.10.2015 г. 19 Октомври 2015 Посещения: 762
Обявление - "Феникс Инверс" ООД гр. София 16 Октомври 2015 Посещения: 1037
Обявление от "Булгрейпс" ООД гр.Пловдив 16 Октомври 2015 Посещения: 1341