Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Обявление - 13.04.2016 година 14 Април 2016 Посещения: 1612
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1843 гр.Карлово 12.04.2016г. 14 Април 2016 Посещения: 1191
Информационна среща във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 29 Февруари 2016 Посещения: 730
Община карлово обявява прием на документи за медицински специалисти 22 Януари 2016 Посещения: 1131
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2015 година 14 Януари 2016 Посещения: 1040
Покана на официална пресконференция по проект BG161PO001/1.4-09/2012/032 „Зелена и достъпна среда в град Карлово“ 07 Декември 2015 Посещения: 1008
Община Карлово кани гражданите на публично обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Карлово 03 Декември 2015 Посещения: 1463
Съобщение 20.11.2015 г. 20 Ноември 2015 Посещения: 1031
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ - 17.11.2015 г. 17 Ноември 2015 Посещения: 1039
Приемо-предавателен протокол 03 Ноември 2015 Посещения: 1307