Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Покана на официална пресконференция по проект BG161PO001/1.4-09/2012/032 „Зелена и достъпна среда в град Карлово“ 07 Декември 2015 Посещения: 1098
Община Карлово кани гражданите на публично обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Карлово 03 Декември 2015 Посещения: 1559
Съобщение 20.11.2015 г. 20 Ноември 2015 Посещения: 1161
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ - 17.11.2015 г. 17 Ноември 2015 Посещения: 1163
Приемо-предавателен протокол 03 Ноември 2015 Посещения: 1512
Обявление от 30.10.2015 г. 30 Октомври 2015 Посещения: 1448
Съобщение 19.10.2015 г. 19 Октомври 2015 Посещения: 1215
Обявление - "Феникс Инверс" ООД гр. София 16 Октомври 2015 Посещения: 1415
Обявление от "Булгрейпс" ООД гр.Пловдив 16 Октомври 2015 Посещения: 1818
Обявление от 16.10.2015 г. 16 Октомври 2015 Посещения: 1128