Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ 10 Септември 2015 Посещения: 760
Съобщение "Виа Лакта" ЕООД 08 Септември 2015 Посещения: 1558
Съобщение за подобект "Довеждащ колектор" 08 Септември 2015 Посещения: 868
Съобщение 08.09.2015 08 Септември 2015 Посещения: 750
Уведомление от 4 септември 2015 г. 04 Септември 2015 Посещения: 890
Съобщение ПУП 04.09.2015 04 Септември 2015 Посещения: 1293
Съобщение 04.09.2015 г. 04 Септември 2015 Посещения: 822
Обявление от 28 август 2015 г. 28 Август 2015 Посещения: 895
ОБЯВА ОТ 26 АВГУСТ 2015 г. 26 Август 2015 Посещения: 921
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 26 АВГУСТ 2015 г. 26 Август 2015 Посещения: 926