Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Публикуване Посещения
Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 16 Ноември 2017 Посещения: 170
приемане на общински план за младежта - 2017 г 13 Януари 2017 Посещения: 1498
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2017 г. 07 Декември 2016 Посещения: 1154
Годишна програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово - 2017 г. 07 Декември 2016 Посещения: 1150
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост - 2017 г. 07 Декември 2016 Посещения: 1307
План сметка за поддържане на чистотата на територията на Община Карлово 06 Декември 2016 Посещения: 1169
общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги 11 Май 2016 Посещения: 1261
Общинска програма за закрила на детето за 2016-2017 год. 12 Април 2016 Посещения: 1878
Промяна на Решение № 1725 взето с протокол № 38 от заседание на Общински съвет Карлово проведено на 24.07.2014 г. за приемане на „Общински план за развитие на Община Карлово за периода 2014 -2020 година”. 10 Февруари 2016 Посещения: 1239
Одобряване на Годишен план за одитните ангажименти на звено "Вътрешен одит" през 2016 г. 10 Февруари 2016 Посещения: 1817
  • 1