Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Публикуване Посещения
Приемане на Наредба за изменение на Нардбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Карлово 26 Май 2017 Посещения: 43
Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карлово - 25.05.2017 г. 25 Май 2017 Посещения: 48
Отмяна на глава седма от Наредбата за управление на ощинските пътища 24 Април 2017 Посещения: 117
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово. 21-04-2017 г. 21 Април 2017 Посещения: 125
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово 20.04.2017 г. 20 Април 2017 Посещения: 72
Приемане на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности 19 Април 2017 Посещения: 107
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 20.01.2017 г. 20 Януари 2017 Посещения: 530
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 22.12.2016 22 Декември 2016 Посещения: 542
Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Карлово 22 Декември 2016 Посещения: 606
Приемане на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово - 08.12.2016 08 Декември 2016 Посещения: 361