Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Публикуване Посещения
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово. 21-04-2017 г. 21 Април 2017 Посещения: 25
Приемане на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности 19 Април 2017 Посещения: 28
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 20.01.2017 г. 20 Януари 2017 Посещения: 440
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 22.12.2016 22 Декември 2016 Посещения: 447
Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Карлово 22 Декември 2016 Посещения: 507
Приемане на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово - 08.12.2016 08 Декември 2016 Посещения: 260
Изменение и допълнение на Наредбата за таксите и услугите-2016 09 Ноември 2016 Посещения: 320
Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Карлово 12 Октомври 2016 Посещения: 476
Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово. 12 Октомври 2016 Посещения: 399
Приемане Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини в Община Карлово 12 Октомври 2016 Посещения: 383