Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Публикуване Посещения
Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг 18 Април 2018 Посещения: 30
Изменение на Правилника на ОбС Карлово 10 Април 2018 Посещения: 6
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово 27 Март 2018 Посещения: 49
Изменение на Наредба за определяне изменение на Наредба за определяне на местните данъци, приета с Решение № 866 от 21.01.2018 г. 07 Февруари 2018 Посещения: 181
Изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Карлово - 05-02-2018 05 Февруари 2018 Посещения: 261
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 19 Януари 2018 Посещения: 225
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово, на основание чл.22 от ЗМДТ - 09-01-2018 г. 09 Януари 2018 Посещения: 227