Годишнина от рождението на Христо Г. Данов

82M

На 27.07.2013 г. в село Христо Даново бяха отбелязани 185 години от рождението на големия български възрожденец и книгоиздател Христо Г. Данов. По повод годишнината в селото бе организирано народно веселие с изпълнения на Румен Родопски и самодейни състави. Слово за бележития общественик изнесе зам.-кметът на Общината Антон Минев, който отправи поздрав и за всички жители и гости на селото.

На празника присъстваха още секретарят на Общината Стефан Стефанов, кметове на населени места, общественици, които поднесоха цветя пред паметника на Христо Г. Данов в центъра на селото.

Първо място за отбора на СОНИК СТАРТ в турнир по плажен футбол

83М

През месец юли екипите на СОНИК СТАРТ получиха покана от Българска асоциация по плажни спортове (БАПС) за участие в Международен турнир по плажен футбол за момчета на възраст 13 – 14 г., който се проведе в периода 23 – 26.07.2013 г. в Шкорпиловци. Инициативата е на Българската асоциация по плажни спортове (БАПС) и е част от дългосрочния проект "Спорт за деца и младежи в подкрепа на активно социално включване на всички", който Асоциацията стартира по линия на Европейската програма "Социализация на деца, лишени от родителска грижа чрез спорта". Основната цел на проекта е да се даде възможност на деца и млади хора, без значение от произход, пол, семеен статус, етнос, увреждане или друго, да придобият преки и лични впечатления от даден спорт и среда, създавайки навици и изграждайки стремеж за победа в живота.

        Център за обществена подкрепа (ЦОП) – Карлово с любезното съдействие на Община Карлово и под ръководството на експертът “Вътрешен одит, методическа подкрепа и контрол” и Координаторът на СОНИК СТАРТ, подбраха 8 деца от община Карлово, които сформираха отбор „СУПЕР СОНИК“.

        Отборът на СОНИК СТАРТ се представи блестящо, като от четири изиграни мача спечели четири победи и се класира на първо място в турнира. Екипите на ЦОП – Карлово и Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) – Карлово, подготвят тържество, с което да отпразнуват безапелационната победа на отбор „СУПЕР СОНИК“.

Сесия на Общински съвет

Untitled-3

Няколко докладни със социална насоченост приеха на редовното си заседание общинските съветници. По предложение на кмета д-р Кабаиванов съветниците решиха да осигурят сграден фонд за функциониране на Дневен център за възрастни хора с увреждания, както и на Център за социална рехабилитация и интеграция. Двете помещения се намират на първия етаж в бившия Битов комбинат и са в добро състояние. Издръжката и на двата центъра ще бъде поета от държавния бюджет. Капацитетът на социалната услуга Център за обществена подкрепа ще бъде увеличен от 50 до 80 места.

На сесията бе решено кметът на Общината да сключи договор с изпълнител за разделно събиране на отпадъците на територията на община Карлово. Това ще доведе до намаляване на таксата на тон отпадък, която се заплаща към Министерство на околната среда и водите. Кметът увери съветниците, че ще иска гаранция от фирмата изпълнител минимум 50 % от отпадъка да бъде преработен - разделно или сепариран. По друга точка от дневния ред съветниците упълномощиха кмета да участва в Общото събрание на дружество “Спортен комплекс – Баня” АД, което ще се проведе на 29.07.2013 г. по предварително зададен дневен ред. В смесеното дружество Общината притежава 34 % от акциите. С пълно единодушие на сесията бе приет проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово. Одобрена бе и новата структура на Общинската администрация, която ще влезне в сила от 01.08.2013 г.

Членовете на Общинската организация на хората с увреждания се срещнаха с кмета на Община Карлово

81М

Днес кметът д-р Емил Кабаиванов се срещна с представителите на Общинската организация на инвалидите и им връчи юбилейна грамота за достойното им представяне в редица национални прояви.

Клубът на инвалидите – Карлово е награден със златен медал за отлично и цялостно представяне и диплома от Трети национален фолклорен фестивал за хора с увреждания в Неделино, състоял се под патронажа на евродепутата Владимир Уручев.

При участието си на Републикански фестивал на хората с увреждания в Перник, карловци са получили първа награда – Златна статуетка. Там участие са взели дует Пенка Димовска и Катя Хаджийска с ръководител Илия Денков, Пенка Неделева – индивидуален изпълнител и мъжка фолклорна група.

На 31 август тази година предстои Седми републикански фестивал на хората с увреждания отново в Перник, където карловските представители ще участват.

Предстояща сесия на Общински съвет Карлово

80M

На предстоящата сесия на Общински съвет Карлово, която ще се състои на 25.07.2013 г. от 10 ч. в зала “Васил Караиванов” ще бъдат разгледани 85 Докладни записки, каза на пресконференция председателят Стойо Карагенски. По-важните от тях са: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация; Приемане и одобряване на проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карлово, в който по различни проекти е заложено усвояването на 185 мил. лв.; Ще бъдат разгледани и предложения за промени и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово и Наредба за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на общината. По друга точка от Дневния ред ще бъде дадена информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Карлово за първото тримесечие на 2013 г.

На сесията ще бъде внесена Докладна записка за сключване на договор с изпълнител за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Карлово. Дневният ред включва и няколко точки, свързани със социални теми, а именно: Осигуряване на сграден фонд за функциониране на Дневен център за възрастни хора с увреждания; Осигуряване на сграден фонд за функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция и Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа – гр. Карлово от 50 на 70 места. По предложение на кмета д-р Кабаиванов ще бъде разгледана и Докладна записка за изграждане на Алея на Войнската слава на Карлово, която ще се намира от южната страна на пешеходната алея по бул. “Ген. Карцов”. Останалите точки от Дневния ред са свързани с разпореждане с общински имущество, както и отчет на председателя ОбС за работата на Общински съвет през първото полугодие.