Пресконференция

68

На състоялата се днес пресконференция зам-кметът на Община Карлово Антон Минев представи проект “Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово” на стойност 226 203, 80 лв.

Целите на проекта са прилагането на принципа на иновации и разработване на нови подходи, споделяне на добри практики при изпълнението на различни политики. Избраната област на партньорство и сътрудничество с провинция Бергамо, Италия цели именно на базата на бенчмаркинг, на споделяне на опит, информация и идеи на експертно и изпълнителско ниво между партньорите да се тества и внедри иновативен модел в областта на „зелените“ публични услуги за гражданите и бизнеса за стартиране на собствен бизнес и развитие на стопанска дейност, както и развитие на ефективни политики в насърчаване на зелената икономика, чрез разработване на Зелена стратегия на община Карлово. Иновативният модел ще стъпи на опита на Провинция Бергамо, която има сериозни постижения в областта на публични услуги за насърчаване на „зелената“ икономика, които са повлияли директно на стандарта на живот на местната общност. По данни на италианската статистика, провинцията е с най-високи доходи на глава от населението в страната. Публичната администрация е сред най-успешните администрации, прилагащи принципите на устойчивото развитие.

Г-н Минев каза, че се реализират проектите: “Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в община Карлово, чрез модернизация на МБАЛ “Д-р Киро Попов” и “Изграждане на център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово” /северно от ДЦГД “Светлина/ и се извинява за неудобството и призовава гражданите за разбиране и търпение относно извършваните ремонтни дейности.

Община Карлово приключи изпълнението на дейностите по проект BG161РО001/1.1-10/2010/016 “Обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта" финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013". Предстои отчитане на извършените дейности, като г-н Минев подчерта, че реализирането на проекта е допринесъл за популяризиране на богатото природно и културно наследство на общината, а също така и за подобряване на туристическото обслужване, рекламата на обектите от туристически интерес и изграждане на мрежа от информационни центрове за туризъм, развитие на туристическите атракции и улесняване достъпа до туристически обекти.

Община Карлово е спечелила и проект по ОП “Административен капацитет” – “Ефикасно и пълноценно използване на човешките ресурси в общинската администрация” на стойност 84 хил.лв. Целите на този проект са повишаване личната компетентност на служителите на общината и подобряване на координацията и взаимодействието между служителите.

Община Карлово е единствената община спечелила 5 работни места по програма “Старт в кариерата”. Програмата касае младежи и девойки на възраст до 29 години, които имат бакалавърска или магистърска степен и не са работили по специалността, която са завършили. Всеки който желае може да подаде документи до 23 юни в Бюрото по труда гр. Карлово. Конкурсите ще бъдат проведени в периода 19 – 30 юли. Спечелилите конкурса ще могат да работят в Община Карлово за определен период от време в област – право, екология и публична администрация.

Г-н Минев каза, че днес 07.06.2013 г. от 17.00 часа ще бъде открит Младежки Клуб в с. Войнягово, който е изграден по проект “ Селските младежи отказват да губят” по програма “Младежта в действие” – финансиран от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.

 

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

67

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Статистика показва, че 99 % от горските пожари са причиняват от човешка небрежност. За да се опази зеленото богатство от пожари, трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност.

 Хвърлянето на неизгасени цигари може да предизвика неконтролируема огнена стихия, за това посетителите на горските територии и преминаващите с автомобили в или покрай горски участъци да не изхвърлят неизгасени цигари.

Забранено е паленето на огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места. Преди да се запали огън е необходимо да се осигури достатъчно вода за загасяването му при поява на вятър и при тръгване. Подготвят се тупалки – от гума или от зелени клони, с които се гаси в случай на възникване на пожар.

При наличие на вятър паленето на огън е опасно, тъй като пламъците се разпространяват с голяма скорост.

Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии и в близост до тях.

Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са оборудвани с искрогасители.

Признаците за пожар в гората са дим, мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация трябва бързо да се прецени обстановката – ориентация за мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространението. При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни.

Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар.

Ако запалването е в начална фаза с подръчни средства, като пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен, без да се поема излишен риск.

В условия на пожар дрехите трябва да се пазят от запалване, особено ако са от изкуствена материя. Дихателните пътища задължително се предпазват чрез намокрени кърпи и др. тъкани.

След като се избегне опасността, по най-бързия начин да се подаде съобщение за забелязания пожар – на тел. 112.

Ако забележите горски пожар, незабавно подайте съобщение! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

Трио "Импресия" на фестивал в Пазарджик

              43M

         В дните 5 и 6 юни 2013 година град Пазарджик бе домакин на единадесетия фестивал за градска и забавна песен „Георги Шаранков”. Фестивалът няма конкурсен характер, но в него участват носители на призови места от международни и национални конкурси. По покана на Община Пазарджик и Народно читалище „Виделина-1862 г.” и в тазгодишното издание на фестивала в програмата за 5 юни прозвучаха 8 песни на трио „Импресия” от Карлово, съпроводени от танците на Мария Ангелова.

Нова услуга за плащане на данъците въвежда Община Карлово

43M 

На състоялата се днес пресконференция, кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов и Георги Маринов - изпълнителен директор на Easy Pay, представиха нова услуга за разплащане. От началото на м. юли, жителите на Община Карлово ще имат още една възможност да плащат местните данъци и такса смет в касите на Easy Pay.

Тази възможност ще улесни жителите на общината и тези, които живеят на територията на други общини и в чужбина, като им спести време за пътуване и допълнителни разходи. Услугата дава възможност на гражданите да получат цялата техническа информация за дължимите суми в реално време, само срещу представяне на ЕГН.

Easy Pay има 2600 офиса в България, където могат да бъдат направени плащанията. На територията на Община Карлово има 18 каси - в града те се намират в “Оffice 1”, “Космо България”, ПИБ и ЦКБ и на ул. “Дъбенско шосе” № 1. В населените места Розино, Калофер, Баня, Христо Даново, Кърнаре, Каравелово, Марино поле, Слатина и Столетово има по 1 каса. Клиентите ще заплащат такса за услугата в размер на 1,2 % върху дължимата сума /от 1 до 5 лв./. Сумите за дължимите данъци могат да се заплащат изцяло или на вноски, като всеки, който прави и други разплащания чрез Easy Pay ще получава информация за датата на следващата си вноска.

            Община Карлово е една от първите общини в Пловдивска област, която предлага тази услуга. Това е и една от стъпките за създаване на електронна община.

От 01.07.2013 г. започва поетапно въвеждане на пълното обслужване на населението по населени места, чрез изграждане на елементите на електронната община, каза д-р Кабаиванов. Целта е докато бъде създадено електронно правителство, в Община Карлово да се изгради електронна община.

На пресконференцията присъстваха още Евелина Каралийска - регионален директор в Easy Pay и Илиан Станоев началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово.

Кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов се срещна с граждани

41M

Кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов се срещна с граждани живеещи на бул. “Освобождение”, с които обсъди на място дейностите, предвидени за този район по проект “Зелена и достъпна градска среда”.

Проектът предвижда облагородяване на междублоковите пространства със зелени площи, зона за отдих, обособени паркоместа и детски площадки, пешеходни алеи.

Община Карлово подписа договор за безвъзмездно финансиране на този проект по ОП “Регионално развитие” на стойност 4 999 960 лв. С тези средства ще бъдат изградени и облагородени още няколко обекта: парк пред МБАЛ “д-р Киро Попов”, парк пред стадион “Васил Левски”, градска градина на пл. “20 юли”, междублокови пространства и няколко детски площадки.

62