Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Добре дошли
22.08.2019
Измерените показатели за качеството на въздуха в Карлово са в норма, показват данните на РИОСВ
     Резултатите от измерванията за качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, които община Карлово поръча във връзка с пожара на депото за твърди битови отпадъци на 21.08.2019 г., не показват превишения.     От началото на мониторинга до момента отчетените стойности на фини прахови частици (ФПЧ10) са 19,5 µg/m3 при алармен праг 50 µg/m3., на серен диоксид - 4 µg/m3 (при допустими 350 µg/m3), на азотен диоксид – 11,5 µg/m3 (при допустими 200 µg/m3) и на въглероден оксид – 0,3 mg/ m3 (при допустими за 8 часа 10 mg/ m3). 

22.08.2019
Кметът на община Карлово издаде предписания за отстраняване на нередности в квартал Сушица
     Предписания за отстраняване на нередности в квартал Сушица издаде кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. Предприетите мерки са за нерегламентирано замърсяване на общински терен и на канал, както и за промяна маршрута за превеждане на домашни животни от централните улици към периферните. Документите са от 22 август – ден, след като бе проведена планираната изнесена приемна на общинското ръководство в карловския квартал.      Д-р Кабаиванов отново информира жителите за многократното си настояване пред ВиК Пловдив /собственик на водопроводната мрежа/, за оказване съдействие при решаване на дългогодишния проблем с водоподаването в Сушица. Стана ясно още, че ще...

22.08.2019
Благодарствено писмо до кмета д-р Емил Кабаиванов
     Благодарствено писмо получи кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов от инж. Красимир Георгиев – директор на сливенската Професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров” в Сливен.         „Уважаеми г-н Кабаиванов,        Искам от свое име и от името на педагогическия колектив на СПГСГ „Арх. Георги Козаров”, да Ви благодаря за предоставената ни възможност - ученици от 11 клас, специалност „Геодезия”, да проведат изведената си учебна практика в реални условия в град Карлово. Това за тях беше една прекрасна възможност да се запознаят с избраната специалност, участвайки в геодезическото заснемане на района...

21.08.2019
Представиха отчет за изпълнението на Бюджет 2018 година на община Карлово
    Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев представи, на основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, отчет за изпълнението на бюджета на община Карлово за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.     В резултат на промените по бюджета на община Карлово за 2018 година, уточненият план  на приходите в края на 2018 г. е 42 142 244 лв., в това число: приходи с държавен характер – 23 358 537 лв. местни приходи – 18 783 707 лв.    През 2018 година по бюджета на община Карлово са извършени разходи в размер на 38 741 596 лв. при план 42 142 244 лв. – 91,93%, в т. ч. за делегираните от държавата...

20.08.2019
Д-р Кабаиванов: Залагаме в програмата за следващия мандат ремонт на 4 улици и нова спортна площадка в с. Васил Левски
     В програмата на кмета на община Карлово за следващите 4 години са заложени асфалтиране, полагане на пътни ивици, подмяна на водопровода и преасфалтиране на 4 улици, както и изграждане на многофункционална спортна площадка в село Васил Левски. Това съобщи кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов на изнесена приемна в селото, състояла се на 19 август. Той поясни, че досега са сменени водопроводът и настилката на две от най-проблемните улици, осигурени са средства за същата дейност на още две. Ремонтите ще бъдат извършени през м. септември паралелно с новото водохващане, което е ангажимент на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД –...

19.08.2019
Д-р Емил Кабаиванов проведе приемна в Клисура
       Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, неговите заместници Антон Минев и Стойо Карагенски и секретарят на администрацията Стефан Стефанов проведоха открита приемна в Клисура на 17 август.      В разговора си с жителите на града д-р Кабаиванов подчерта, че общинското ръководство и занапред ще продължи да реализира всичко, което обединява Клисура - в полза и интерес на гражданите. "Не е малко свършеното, а предстои реализиране на нови, още по-значими проекти за Клисура.", каза кметът на общината. Той изрази удовлетворението си от изпълнената програма през изтичащия мандат на кмета на Клисура Генка Тодорова.