Образование

 


 

Формула за разпределение на средствата за общинските училища и общинските целодневни детски градини за бюджет 2013 година на Община Карлово 

 

Заповед № 368/28.02.1013 

Формула за разпределение на средствата за общински училища за бюджет 2013 год. на Община Карлово

Формула за разпределение на средствата за ПППД в общински училища за бюджет 2013 год. на Община Карлово

Формула за разпределение на средствата в общински училища - обучаващи ученици в индивидуална,самостоятелна форма и на ресурсно подпомагане за бюджет 2013 год. на Община Карлово

Формула за разпределение на средствата в общински училища - за подобряване на материално - техническата база в училищата за бюджет 2013 год. на Община Карлово

Формула за разпределение на средствата за общински детски градини за бюджет 2013 год. на Община Карлово държавна дейност

Формула за разпределение на средствата за общински детски градини за бюджет 2013 год. на Община Карлово държавна общинска дейност

Условия и ред за разпределение на средствата по различните допълнителни компоненти, включени във формулата за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за общинските учебни и детски заведения

Правила за промени в разпределението на средствата между училища и обслужващи звена, при промяна броя на учениците или стойностите по някои от показателите на формулата

 

 

 


 

 

  • Висше Образование

На територията на общината няма висши учебни заведения. Най- близкият университетски център е областният град Пловдив, който отстои на 56 км от гр. Карлово. В град Пловдив има няколко висши учебни завединия, по- важни от които са: Пловдивският Университет „ Паисий Хилендарски”, Висшият Институт по хранителна и вкусова промишленост, Медицинският институт, Аграрен Университет - Пловдив, Висшето Училище по застраховане и финанси, Висшето училище „ Земеделски Колеж” и много колежи и техникуми.

 

  • Основни и средни училища

Начални училища( 7- 10г.) в гр. Карлово няма, а на територията на Общината има 2 училища.
Основни училища( 7- 14г.) в гр. Карлово 2 училища, в Общината 14.
Средни училища ( 14 -18г.) в гр. Карлово 4 училища, в Общината 3.
30% от завършващите средно образование ученици кандидатстват в колежи и университети у нас и в чужбина.
Специални образователни програми за деца с увреждания или надарени деца има в училище Васил Левски , гр. Карлово. Деца с физически и умствени недостатъци се обучават в специални класове по програма и план на Министерството на образованието и науката.

 

  • Детски градини и ясли 

В община Карлово има 19 целодневни детски градини, като пет от тях са в гр. Карлово. Обединените детски ясли се намират в централната част на гр. Карлово.

 

  • Частни Училища

На територията на общината се намират няколко частни образователни центъра, предлагащи чуждоезиково и компютърно обучение.