Община Карлово

Официален сайт

Д-р Емил Кабаиванов се срещна с народните представители от Комисията по отбрана

1345M
    Народните представители от Комисията по отбрана в 44-ото Народно събрание се срещнаха с кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов в заседателната зала на общината. Днес Комисията проведе изнесено заседание в 61-ва Стрямска механизирана бригада по повод празника на Сухопътни войски – 19 ноември. Кметът благодари на председателя на комисията генерал Константин Попов за посещението в Карлово. Генерал Попов каза, че за него е чест в годината, когато честваме 180 години от рождението на Васил Левски да бъдат в неговия роден град и едно от заседанията на комисията да бъде проведено точно тук. На срещата с представителите на Комисията по отбрана д-р Кабаиванов постави въпроси свързани с възможността за предоставяне на военно имущество, като техника, материали и оборудване с отпаднала необходимост, за ползване от общините. Народните представители изразиха своята благодарност към кмета за готовността му да предостави общински терени за изграждане на жилища на военнослужещите.   Кметът на общината запозна народните представители с доброто взаимодействие между 61-ва Стрямска механизирана бригада и община Карлово, как бригадата активно участва в живота на общината и помага при преодоляване на природни бедствия, аварии и катастрофи в населените места. След срещата с кмета, Комисията разгледа въоръжението и бойната техника на военното формирование, което е най-голямото в състава на Сухопътни войски. 
   Генерал Константин Попов подари на д-р Емил Кабаиванов почетна монета на първия председател на Народното събрание Антим І, а кметът връчи на генерала почетен плакет с образа на Васил Левски. 
   Д-р Кабаиванов и народните представители от Комисията по отбрана поднесоха цветя и се преклониха пред паметника на Васил Левски в родния му град - Карлово.

1346M

1344M

Връчени бяха сертификати на четири нови биосферни парка на ЮНЕСКО

121k


       Работно заседание на Националния комитет (НК) по Програмата „Човек и биосферата“ на ЮНЕСКО беше проведено днес в МОСВ. На него бяха представени решенията от 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет (МАВ – ICC) към Програмата „Човек и биосфера“ на 12 – 15 юни 2017г. На сесията съвета взе решение за обявяване на  четири български биосферни парка, отговарящи на съвременните изисквания на Програмата – „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

    Днес председателят на Националния комитет – Владимир Владимиров от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, връчи сертификатите на новообявените четири биосферни парка на представители на заинтересованите общини Силистра, Асеновград, Карлово, Троян, Антон, Павел баня, Севлиево и Малко Търново.Източник: Радио „Фокус“

КАМПАНИЯ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

B481  

     Днес (16 ноември) е Международният ден на толерантността. Социален център „По-добре заедно“ към Община Карлово, функциониращ по проект „Да продължим доброто дело“ с № BG05M9OP001-2.004-026-C01, стартира ежегодната си Кампания за толерантност в подготвителните групи на детските градини. Тази година темата е за християнските ценности, обвързана и с 21 ноември- Деня на християнското семейство.
     Специалистите от центъра разговарят с децата за това как трябва да са добри, да помагат на приятелите си, на по-възрастните и у дома; да не се обиждат, да не се нараняват или да взимат вещите на приятелите си, както и да приемат и да си играят с всички деца, независимо от цвета на кожата им, физическото, здравословно или социално положение.
     До 23 ноември ще бъдат обхванати всички 21 детски градини на територията на Община Карлово, като децата получават и подаръци от френските доброволци от корпуса за солидарност "Еurop‘raid". Специалисти от центъра ще вземат участие и в кръглата маса, организирана от СУ "Васил Левски" за 21 ноември в зала „Васил Караиванов“, за да обединим всички институции усилията си за възпитаване в християнските ценности и запазването на доброто.

     Източник: Социален център „По-добре заедно“


Съобщение от 16.11.2017 г.

B480 

     Във връзка със запитвания от страна на граждани, свързани с осъществяването на „Реконструкция и рехабилитация на ул. Александър Стамболийски в град Карлово“, Ви уведомяваме, че обектът не е завършен. Предстои поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка на изкуствените ограничители на скоростта и пешеходните пътеки. Обръщаме се към всички водачи на МПС да преминават по улицата с повишено внимание.
      Община Карлово

Кметът на община Карлово инициира създаването на Национален инициативен комитет по повод честването на 170-годишнина от рождението на Христо Ботев

B479
 
     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов внесе докладна записка в ОбС Карлово, чрез която той инициира създаването на Национален инициативен комитет по повод честването на 170-годишнина от рождението на Христо Ботев. Това стана ясно на редовно заседание на Общински съвет Карлово, което се проведе в зала „Васил Караиванов“. Кметът предложи да бъде подготвена Национална програма „2018-та годината на Ботев“, която да бъде представена на отговорните държавни институции за утвърждаване и финансиране.
     Съветниците разгледаха и приеха решения за още две докладни записки, свързани с: Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на капитала на „Медицински център – – Карлово“ ЕООД от „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ ЕООД на община Карлово и избирането на д-р Атанас Юнаков за временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център – – Карлово“ ЕООД; определяне на позицията и даване на мандат за гласуване на представителя на община Карлово – заместник-кметът Стойо Карагенски, на насрочено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
     Приетите решения на редовното заседание на Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Карлово в законно установения срок.