Община Карлово

Официален сайт

Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг

Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за   реда  на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за   реда  на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО