Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини Инспекторат

Съобщение относно пътно - транспортни произшествия на територията на община Карлово
25.11.2015
          В периода 20 - 21.11.2015 г. на територията на град Карлово са извършени две пътно - транспортни произшествия с нанесени материални щети на Община Карлово. Извършителите са установени от служители на РУП Карлово. Изготвените протоколи за ПТП са предоставени за сведение на Звено „Инспекторат” – Община Карлово, за което ще бъде предявен иск срещу извършителите за възстановяване на нанесените материални щети.

Предписания във връзка с настъпващата зима
05.01.2015
  Във връзка с настъпилия зимен сезон община Карлово призовава всички граждани и ръководителите на територията на Общината да поддържат и опазват чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии, съгласно Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово. Напомняме, че при снеговалеж и заледяване, ръководителите на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества, собственици на имотите, управители на етажна собственост са длъжни да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите към имотите тротоари и работни площадки в района на обектите, като осигурят безопасност на движението и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг. Забранено е складирането...

Неправилно паркирали автомобили
10.04.2013

Почистват деретата и речните корита в Карлово
21.11.2012
Започна почистването на деретата и речните корита в Карлово. С наближаване на зимния сезон и на дъждовете се засилва тревогата на Общинската администрация за състоянието на речните корита, деретата и водосборните зони на територията на общината. За да се предотвратят евентуални бедствия, кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов разпореди да започнат незабавни действия за изчистване на деретата и речните корита. Пример е каналът на ул. „Меден дол” в източната част на града, който беше затрупано със селскостопански, строителни и битови отпадъци. Общински Инспекторат се обръща с призив към гражданите да не изхвърлят никакви отпадъци в реки, дерета и терените около тях,...

Забранява се брането на липов цвят в Община Карлово
30.05.2012
        Със заповед на кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов е забранено брането на липов цвят от общинските озеленени площи, както и от дърветата по улиците и терени общинска и държавна собственост на територията на община Карлово.В заповедта е посочено, че се забранява още рязането, чупенето и увреждането на липови дървета в общината, както и смитането на липовия прашец в населените места и ползването му за търговия.Целта е да не се увреждат дърветата при безконтролно бране на липов цвят.С нареждането на кмета за сведение, изпълнение и контрол са запознати всички кметовете на населените места, кметските наместници, служителите при общинска администрация...

ЗАПОЧНА ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕЗАКОННИ РЕКЛАМИ
23.05.2012
Община Карлово е осеяна с рекламни пана и билбордове. Новата наредба за рекламната дейност цели редуциране на техния брой, както и завишени изисквания във връзка с безопасността на поставянето на рекламните съоръжения. В момента повечето реклами са незаконни, тъй като не отговарят на новите изисквания.Карловският общински инспекторат предприе мерки за премахване на незаконните рекламни табели.

Предстоящи събития
Времето в Карлово