Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури

Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и асфалтови пътни настилки по улици на територията на Община Карлово.
10.10.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 10.10.2019 г.Обявление - 10.10.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:30.10.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0011Документи:Документация - 10.10.2019 г.еЕЕДОП - 10.10.2019 г.Състояние:Отворена

„Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване (мобилно) за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово, по обособени позиции“.
05.07.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 08.07.2019 г.Обявление - 08.07.2019 г.Становище АОП от предварителен контрол - 08.07.2019 г.Обявление ОВ на ЕС - 10.07.2019 г.Становище АОП от етап 2 - 18.07.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:09/08/2019 17:00Преписка:00072-2019-0010Документи:Документация - 10.07.2019 г.еЕЕДОП - 10.07.2019 г.Въпроси и отговори - 01.08.2019 г.Състояние:Отворена

„Обществен автобусен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми“
17.06.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 19.06.2019 г.Обявление - 19.06.2019 г.Обявление за възложена поръчка - 24.09.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:22.07.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0009Документи:Документация - 19.06.2019 г.еЕЕДОП - 19.06.2019 г.Протокол 1 - 23.07.2019 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 25.07.2019 г.Протокол 2 - 30.07.2019 г.Протокол 3 - 30.07.2019 г.Доклад - 30.07.2019 г.Решение - 30.07.2019 г.Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 30.07.2019 г.Договор - 24.09.2019 г.Състояние:Възложена

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) В ОБЩИНА КАРЛОВО”.
12.03.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 13.03.2019 г.Обявление за възложена поръчка - 07.05.2019 г.Преписка:00072-2019-0008Документи:Покана - 13.03.2019 г.Протокол - 25.03.2019 г.Доклад - 25.03.2019 г.Решение - 25.03.2019 г.Договор - 07.05.2019 г.Състояние:Възложена

„Текущ ремонт на улици в населени места на Община Карлово, по обособени позиции”.
28.02.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 28.02.2019 г.Обявление - 28.02.2019 г.Обявление за възложена поръчка - 29.05.2019 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 02.09.2019 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 02.09.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:28.03.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0007Документи:Документация - 28.02.2019 г.еЕЕДОП - 28.02.2019 г.Протокол 1 - 05.04.2019 г.Протокол 2 - 05.04.2019 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 10.04.2019 г.Протокол 3 - 16.04.2019 г.Протокол 4 - 16.04.2019 г.Решение - 16.04.2019 г.Договор - 29.05.2019 г.Договор - 29.05.2019 г.Състояние:Изпълнена 

"Предоставяне на услуги по поддържане на чистотата, зимно почистване за нуждите на Община Карлово и поддържка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово".
15.02.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 19.02.2019 г.Обявление - 19.02.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:22.03.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0006Документи:Документация - 20.02.2019 г.еЕЕДОП - 20.02.2019 г.Ръководство - 20.02.2019 г.Протокол 1 - 08.04.2019 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 18.04.2019 г.Протокол 2 - 24.04.2019 г.Протокол 3 - 24.04.2019 г.Доклад - 24.04.2019 г.Решение - 24.04.2019 г.Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 24.04.2019 г.Състояние:Отворена