Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури

"Предоставяне на услуги по поддържане на чистотата, зимно почистване за нуждите на Община Карлово и поддържка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово".
15.02.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 19.02.2019 г.Обявление - 19.02.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:22.03.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0006Документи:Документация - 20.02.2019 г.еЕЕДОП - 20.02.2019 г.Ръководство - 20.02.2019 г.Състояние:Отворена

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.
12.02.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 18.02.2019 г.Обявление - 18.02.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:20/03/2019 17:00Преписка:00072-2019-0005Документи:Документация - 18.02.2019 г.еЕЕДОП - 18.02.2019 г.Състояние:Отворена

„Инженеринг (проектиране, строителство, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект Изграждане на компостираща инсталация за нуждите на община Карлово“.
12.02.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 18.02.2019 г.Обявление - 18.02.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:20/03/2019 17:00Преписка:00072-2019-0004Документи:Документация - 18.02.2019 г.еЕЕДОП - 18.02.2019 г.ПУП - 18.02.2019 г.Прединвестиционно проучване - 18.02.2019 г.Състояние:Отворена

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НАСТАНЕНИТЕ В ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ (ДПЛУИ), ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) В ОБЩИНА КАРЛОВО”
17.01.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 21.01.2019 г.Обявление - 21.01.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:21/02/2019 17:00Преписка:00072-2019-0003Документи:Документация - 21.01.2019 г.еЕЕДОП - 21.01.2019 г.Състояние:Отворена

„ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО – 2019 г.“
04.01.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 04.01.2019 г.Обявление - 04.01.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:25.01.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0002Документи:Документация - 04.01.2019 г.Видове дейности - 04.01.2019 г.еЕЕДОП - 04.01.2019 г.Протокол 1 - 30.01.2019 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 11.02.2019 г.Протокол 2 - 15.02.2019 г.Протокол 3 - 15.02.2019 г.Решение - 15.02.2019 г.Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 15.02.2019 г.Състояние:Отворена

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово”, по обособени позиции”
03.01.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 07.01.2019 г.Обявление - 07.01.2019 г.Становище на АОП от предварителен контрол - 07.01.2019 г.Обявление ОВ на ЕС - 08.01.2019 г.Становище от АОП от етап 2 - 25.01.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:07.02.2019 г., 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0001Документи:Документация - 08.01.2019 г.еЕЕДОП - 08.01.2019 г.Състояние:Отворена