Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури

"Предоставяне на туроператорски услуги, свързани с организиране на зелено и синьо училище, за деца включително осигуряване на транспорт и групова застраховка".
31.10.2018
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 31.10.2018 г.Обявление за възложена поръчка - 06.12.2018 г.Краен срок за подаване на оферти:06/11/2018 г.Преписка:00072-2018-0014Документи:Покана - 31.10.2018 г.Протокол 1 - 16.11.2018 г.Протокол 2 - 16.11.2018 г.Протокол 3 - 16.11.2018 г.Протокол 4 - 16.11.2018 г.Протокол 5 - 16.11.2018 г.Доклад - 16.11.2018 г.Решение - 16.11.2018 г.Договор - 06.12.2018 г. Състояние:Възложена

„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Карлово по обособени позиции: Обособена позиция №1:„Реконструкция и рехабилитация на ул.„Ген. Карцов“ в ПИ9552, Бул. „Освобождение“ в ПИ9538, участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ9537, ПИ9540 и ПИ1189, по плана на град Карлово, Община Карлово“. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътен участък с обхват ПИ9538, ПИ9539 и ПИ738 по плана на град Карлово, Община Карлово“
10.09.2018
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 13.09.2018 г.Обявление - 13.09.2018 г.Краен срок за подаване на оферти:15/10/2018 г.Преписка:00072-2018-0013Документи:Документация - 13.09.2018 г.КС Обособена позиция 1 - 13.09.2018 г.КС Обособена позиция 2 - 13.09.2018 г.Работни проекти ОП 1 - 13.09.2018 г.Работни проекти ОП 2 - 13.09.2018 г.еЕЕДОП - 13.09.2018 г.Протокол 1 - 09.11.2018 г. Състояние:Отворена

„Ремонтни дейности на централната градска част на гр. Калофер“
07.08.2018
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 07.08.2018 г.Обявление - 07.08.2018 г.Обявление за възложена поръчка/ПРЕКРАТЯВАНЕКраен срок за подаване на оферти:04/09/2018 г.Преписка:00072-2018-0012Документи:Документация 07.08.2018 г.еЕЕДОП 07.08.2018 г.Количествени сметки - 07.08.2018 г.Протокол 1 - 10.10.2018 г.Протокол 2 - 16.11.2018 г.Решение - 16.11.2018 г.Състояние:Прекратена

„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Карлово по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ген. Карцов“ в ПИ 9552, Бул. „Освобождение“ в ПИ 9538, участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ 9537, ПИ 9540 и ПИ 1189, по плана на град Карлово, Община Карлово“. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътен участък с обхват ПИ 9538, ПИ 9539 и ПИ 738 по плана на град Карлово, Община Карлово“.
03.08.2018
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 06.08.2018 г.Обявление - 06.08.2018 г.Краен срок за подаване на оферти:07/09/2018 г.Преписка:00072-2018-0011Документи:Документация - 08.08.2018 г.Количествена сметка Обособена позиция № 1 - 08.08.2018 г.Количествена сметка Обособена позиция № 2 - 08.08.2018 г.еЕЕДОП - 08.08.2018 г.Решение за прекратяване - 24.08.2018 г.Състояние:Прекратена

„Аварийни ремонтни дейности на покриви и дограми в община Карлово“.
18.06.2018

"Основен ремонт на улици в населените места на Община Карлово, по обособени позиции."
01.06.2018