Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ” ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО“ – изпълнение на строително-монтажни работи".
31.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 31.07.2018 г.Оферта - 31.07.2018 г.Прединвестиционно проучване - 31.07.2018 г.

Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ – изпълнение на строително-монтажни работи
05.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 05.07.2018 Оферта - 05.07.2018 г. Количествена сметка - 05.07.2018 г.

„Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“
02.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 02.07.2018 Оферта - 02.07.2018 г. Количествена сметка - 02.07.2018 г.

"Благоустрояване на площи за широко обществено ползване в четири населени места в община Карлово"
02.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 02.07.2018 Техническа спецификация - 02.07.2018 г.Оферта - 02.07.2018 г. Количествена сметка - 02.07.2018 г.

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Баня”.
22.06.2018

„Извършване на дезинфекция, дезакаризация, дезинсекция и дератизация на терени и територии на територията на Община Карлово“.
31.05.2017