Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Проекти

Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали Проект BG16RFOP001-1.038-0002- C01
25.10.2017

Благоустроена градска среда на град Карлово - Проект BG16RFOP001-1.038-0001- C01
25.10.2017

Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали Проект BG16RFOP001-1.038-0002- C01
25.10.2017

Благоустроена градска среда на град Карлово - Проект BG16RFOP001-1.038-0001- C01
25.10.2017

Предстоящи събития
Времето в Карлово