Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Конкурси

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.02.2020 г. до 21.02.2020 г., във военно формирование 24430 – гр. Троян
21.11.2019
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.02.2020 г. до 21.02.2020 г., във военно формирование 24430 – гр. ТроянСписък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24430 - гр. Троян

Създаване на организация за провеждане на конкурс от Централно военно окръжие, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, обявени със заповед No ОХ-999/05.11.2019
13.11.2019
Създаване на организация за провеждане на конкурс от Централно военно окръжие, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, обявени със заповед No ОХ-999/05.11.2019

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 08.01.2020 г. и 09.01.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. София
08.11.2019
Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 08.01.2020 г. и 09.01.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. СофияНорматив № 1  изпълнение на коремни преси за 90 секунди

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
30.10.2019
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбинаСКС конкурс войници-10 19г -описание на длъжностите

Конкурс за длъжността: Директор на детска ясла и детска кухня „Ана Кузманова“ – гр. Карлово:
16.10.2019
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № РД-1050 от 07.10.2019 г. на Кмета на Община Карлово ОБЯВЯВАМ І. Конкурс за длъжността: Директор на детска ясла и детска кухня „Ана Кузманова“ – гр. Карлово: Място на работа – гр. Карлово, Обединени детски ясли „Ана Кузманова“ Характер на работата – Директорът на детската ясла и детската кухня планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на Обединените детски ясли и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детските ясли и детската кухня. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Да са...

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
24.09.2019
Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.