Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Конкурси

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София
07.06.2019
Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)
07.06.2019
Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)Приложение 1

Община Пловдив в качеството си на партньор на Агенция за социалано подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект "Приеми ме 2015 г." по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015" ще осъществи процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа- Пловдив /ОЕПГ-Пловдив/
22.05.2019
Община Пловдив в качеството си на партньор на Агенция за социалано подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект "Приеми ме 2015 г." по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015" ще осъществи процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа- Пловдив /ОЕПГ-Пловдив/Документи

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
17.05.2019
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбинаСписък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 48940-Бургас за заемане след конкурс Критери и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбинаНОРМАТИВ № 1 БЯГАНЕ „СОВАЛКА ”10 х 10 м.  

Заповед № ОХ-431 Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина На основание чл. 26, т. 6, чл. 31
09.05.2019
Заповед № ОХ-431 Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаНа основание чл. 26, т. 6, чл. 31Приложение 1Приложение 2Приложение 3Приложение 4Приложение 5Приложение 6Приложение 7Приложение 8Приложение 9Приложение 10

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
09.05.2019
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и вчужбина