Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Конкурси

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор за гр. Карлово, общ. Карлово
30.01.2019
О Б Щ И Н А К А Р Л О В О С Ъ О Б Щ Е Н И Е СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ” в партньорство с ОБЩИНА КАРЛОВО Обявява конкурс за избор на здравен медиатор за гр. Карлово, общ. КарловоНеобходими документи:- Заявление по образец- Автобиография- Мотивирано писмо- Копие от диплома за завършено средно образованиеОбразец на заявлението се получава в сградата на пл.20-ти юли № 10 /бившата сграда на ресторант Москва/, Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“ , ет. 1, стая № 101.Изисквания към кандидатите:- Завършено средно образование;- Принадлежност към местна уязвима ромска етническа общност;- Познаване на здравните и социалните...

Конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на социални услуги, делегирани от държавата дейности: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“
30.01.2019
 ОБЩИНА КАРЛОВО   ЗАПОВЕД  № РД-125   Карлово, 24.01.2019 г.     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37, чл. 38, чл. 39 и чл. 39а от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане   ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС          за предоставяне на външен доставчик управлението на следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: „Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания“ с адрес: гр. Карлово, ул. „Калоян“ № 14, „Център за настаняване от семеен тип  за деца с увреждания“ с  адрес: гр. Карлово, ул. „Иванка Пашкулова“ №...

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
03.12.2018
Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
03.12.2018
Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
03.12.2018
Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантна длъжност „асистент“ в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
21.11.2018
Обявяване на вакантна длъжност „асистент“ в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)