Добре дошли


17.06.2021
   Днес, 17 юни 2021 г., в Министерството на културата беше проведена среща между доц. д-р Пламен Славов – зам.-министър на културата и зам.-кметовете на Община Карлово - Антон Минев и Николай Цветков, във връзка с аварийното състояние на Фабриката за вълнени изделия – недвижима културна ценност, дарена от Евлогий Георгиев на община Карлово. Срещата се проведе в присъствието на Александър Трайков – главен директор...

17.06.2021
     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов прие на 17 юни Георгий Попов - градоначалник на молдовския град Твърдица. На срещата присъства и Николай Плагов – координатор на бесарабските българи–преселници.     След представяне административното устройство на страната ни и на Молдова, кметовете обсъдиха възможности за културен обмен между Карлово и Твърдица.    Попов отправи покана към д-р Кабаиванов за гостуване в Молдова през октомври,...

16.06.2021
     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов договори работна среща в Министерство на културата по проблема със срутения на 14 юни покрив на щампата в града – дарение на карловци от Евлогий Георгиев. Комисия, назначена със заповед от кмета, направи външен оглед на сградата. Собственикът на фирма „Пиринпласт“, в чийто активи е щампата, обаче отказва достъп на комисията за извършване на вътрешно обследване. ...

15.06.2021
     Комисия, назначена със заповед на кмета на община Карлово, с председател Николай Цветков – ресорен заместник-кмет на общината и членове арх. Филип Филипов - главен архитект на общината, инж. Божидар Скоклев, инж. Антон Нончев и инж. Бойчо Огнянов, на 14 юни извърши външен оглед на тъкачната фабрика, дарена на Карлово от братята Евлогий и Христо Георгиеви. Целта бе да се констатират пораженията по...

11.06.2021
    „Апелирам: Ваксинирайте се срещу Ковид-19, мислете за своето здраве и здравето на близките ви хора! Имунизациите са безплатни, освен това няма значение дали човек е здравноосигурен, или не. В момента хората имат възможност да направят избор коя от четирите ваксини да им бъде поставена. Има налични количества от всички. Не бива да се успокояваме със сегашния спад на новозаразените от Ковид, защото –...

10.06.2021
     Стартираха дейностите по проект № BG16RFOP001-1.038-0004-C01 “Реконструкция и рехабилитация на площад „20-ти юли”, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.” - приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие.      На пресконференция по повод старта на проекта на 10...