Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини
„КЛАС НА ГОДИНАТА 2017/2018 ” С ЕКСКУРЗИЯ В СТРАНАТА
09.11.2018
   Носителят на наградата от конкурса, организиран от МКБППМН - „Клас на годината” за учебната 2017/2018 г. беше на еднодневна екскурзия в страната.
  На 01.11.2018 г., VІІ б клас на СУ „Васил Левски” – гр. Карлово, с класен ръководител г-жа Димитрия Герова  избра да посети гр. Трявна. Пътуването донесе на победителите много емоции и незабравими моменти.
   Пожелаваме им да бъдат все така отговорни, упорити и с лекота да постигат целите си.
   Конкурсът продължава и тази учебна година. Организиран е с цел превенция  и намаляване броя на отпадналите ученици от училище. Апелът на МКБППМН е да се включат всички училища от Община Карлово. Мотото на конкурса е „Бъди отговорен, присъствай в час”.
 
Източник: Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/