Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  20.08.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

 

2 учител, детска градина

1 длъжностно лице по защита на лични данни – по чл. 38 от ЗХУ

1 инженер, енергетик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, механик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, конструктор – спец. Машиностоене, АЕ, компютърни умения

1 инженер , конструктор – спец. Машиносроене, АЕ, компютърни умение , 3 D конструиране , SolidWorks

4 медицинска сестра

1 психолог

10 технолог-висше спец. Химия, 3 год. трудов стаж

10 технолог – висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж

10 инженер –конструктор –висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж

  1 лектор по технологии и предприемачество 138 часа

  1 лектор по география и икономика -174 аса

  1 учител по биология и здравно образование- лектор

  1 лектор по изобразително изкуство 190 часа, начална компютърна грамотност

  1 учител по физическо възпитание и спорт

  1 учител по информационни технологии

  1 учител по горско стопанство и други дисциплини по спец. Горско стопанство

  1 учител по български език и литература- 3 часа

  1 учител по философия – 3 часа

  1 учител по музика – 8-10 клас , 90 часа лекторски , 2 часа

  1 учител по изобразително изкуство – 90 часа , 2 часа

  1 учител , теоретично обучение ,спец. Икономист

  1 учител по АЕ

  1 учител по изобразително изкуство – 108 часа

  1 учител по музика – 108 часа

  2 учител , детска градина

  1 учител , общообразователен предмет 5- 7 клас

  1 учител по АЕ

  1 учител по музика 190 часа

  1 учител по музика 188 часа

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

 

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 машинен оператор, шиене – по чл.38 от ЗХУ

2 оператор, пещи за топене на метал

3 почиствач- шмиргелист отливки

4 обслужващ работник, промишлено производство

2 механик, промишлено оборудване

1 електромонтьор

2 машинен оператор маталорежищи машини

2 техник, механик автоматизация

4 оператор, валцова машина

4 манипулант , валцова машина

10 машинен оператор, шиене

2 работник, огъващи машини/ шлосер

2 електротехник

10 патронажен работник

1 общ работник в склад с технически умения

1 сервитьор

1 камериерк/ка

 1 готвач

 11  физическа охрана

 1 работник преработка на мляко

 1 бояджия, мокро боядисване

 2 заварчик

 2 монтажник на метални конструкции

 2 шлосер

 1 отчетник, уреждане на застраховки

 1 отчетник, застрахователни премии

 1 общ работник

 1 помощник, възпитател

 2 оператор на бензиностанция

 3 работник, поддържане на жп път и съоръжения

 1 продавач- онлайн търговия

 3 кредитен консултант

 1 продавач –консултант на закуски

 3 контрольор , качество

 3 шофьор, международни превози

 1 шофьор , лекотоварен автомобил , по чл. 55 от ЗНЗ

 1 техник, окабеляване на интернет и ТВ