Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.04.2019 г.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35
ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 технолог – висше или средно образование, машиностроене, металообработване,
английски език; SolidWorks
8 инженер конструктор – машиностроене, 3 г. стаж по специалността
8 технолог – машиностроене, 3 г. стаж по специалността
10 технолог, химик – химия, 3 г. стаж по специалността
1 оператор, копирна техника – висше, средно образование
1 счетоводител, оперативен – висше, счетоводство
1 продавач, интернет търговия – висше, средно образование
3 електротехник – висше или средно образование, електротехника, 3 г. стаж
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
5 шофьор, международни превози
10 администратор, хотел – сезонна работа на морето
10 камериер – сезонна работа на морето
10 мияч-работник кухня – сезонна работа на морето
10 готвач, топла и студена кухня на столово хранене – сезонна работа на морето
10 сервитьор, блок маса – сезонна работа на морето
10 барман – сезонна работа на морето
3 електромонтьор – 3 г. стаж по спецалността
3 монтьор, ремонт на машини и оборудване – 3 г. стаж по специалността
3 настройчик, металообработващи машини – 3 г. стаж по спецалността
3 настройчик, металообработващи машини с ЦУ – 3 г. стаж по специалността
1 монтьор, земеделски машини
14 работник, сглобяване на детайли
1 продавач-консултант
3 готвач
2 работник кухня
5 барман
5 сервитьор – сезонна работа на морето
2 мияч на съдове – сезонна работа на морето
2 шофьор, товарен автомобил /международни превози/
1 сервитьор
2 шофьор, товарен автомобил
4 работник, озеленяване
10 чистач/хигиенист – сезонна работа на морето
10 общ работник - сезонна работа на морето
10 камериер – сезонна работа на морето
56 обслужващ работник, промишлено производство
4 служител информация, той и касиер
2 камериер
1 продавач-консултант
10 оператор на автоматична линия за производство на лагери
10 машинен оператор, шиене на облекла
1 камериер
2 готвач
10 камериер, хотел – сезонна работа на морето
10 готвач топла/студена кухня – сезонна работа на морето
10 перач - сезонна работа на морето
1 мотокарист
3 заварчик
4 общ работник