Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  08.10.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

 

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 инженер, енергетик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, механик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, конструктор – спец. Машиностоене, АЕ, компютърни умения

1 инженер , конструктор – спец. Машиносроене, АЕ, компютърни умение , 3 D конструиране , SolidWorks

2 медицинска сестра

2 учител , детска градина

1 ресурсен учител

1 училищен психолог

 

 

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

 

2 техник, механик автоматизация

4 оператор, валцова машина

4 манипулант , валцова машина

 1 продавач- онлайн търговия

 3 шофьор, международни превози

10 шофьор , международни превози , кат. С

10 машинен оператор, дървообработващи машини

  5 пакетировач

 20 гладачи

 20 шивачи

  1 отговорник , склад материали

  1 кранист

  1 специалист , програми и проекти

 10 кредитен консултант

 1 заварчик

 1 кредитен специалист, банка

 1 продавач-консултант