Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП
„Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово”.
23.08.2019
8:15-12:15/ 13:00-17:00