Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП
„Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово”.
23.08.2019
Възложител:
Община Карлово

Краен срок за подаване на оферти:
02/09/2019  17:00


Преписка:
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. - 23.08.2019 г.

Документи:
Обява - 23.08.2019 г.
Документация - 23.08.2019 г.
Състояние:
Отворена