Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.
12.02.2019
8:15-12:15/ 13:00-17:00