Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.
12.02.2019