Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Предстояща сесия
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -   К А Р Л О В О
 
 
П     О     К     А     Н     А
 


На  основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските съветници на 04.10.2018 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 12,00 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на Общински съвет Карлово при следния

ДНЕВЕН РЕД.