Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Съобщение от РУО - Пловдив
21.01.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.

8:15-12:15/ 13:00-17:00