Потърсете в сайта

Администрация

Дата на публикуване: 18.03.2020 16:55

Кмет
Д-р Емил Кабаиванов

Секретар
Стефан Стефанов

Заместник-кмет
Антон Минев

Заместник-кмет
Данка Зидарова-Люртова

Заместник-кмет
Николай Цветков

Главен архитект
Филип Филипов


1.
Дирекция "Обща администрация"
   Директор дирекция  Веселка Сотирова

   1.1. Отдел "Административно, информационно и правно обслужване и човешки ресурси"
          Началник отдел Люба Малешкова

       1.1.1. Сектор "Административно и информационно обслужване"
                 Началник сектор Даниела Иглева


       1.1.2. Сектор "Човешки ресурси"
                 Началник сектор Стела Воронова

       1.1.3 Сектор "Правно и нормативно обслужване"
               
Началник сектор Ивелина Димовска

       1.1.4 Сектор "Обществени поръчки "
               
Началник сектор 

  1.2. Отдел "Канцелария"
         Началник отдел Слави Джалъзов

  1.3 Отдел "Финансово - стопански дейности"
       
Началник отдел Ваня Лилова

  1.4 Отдел "Местни данъци и такси"
       
Началник отдел Елена Ненова2. Дирекция "Специализирана администрация"
     Директор дирекция Йордан Халаджов
 
  2.1 Отдел "Планиране и разработка на проекти и програми"
       
Началник отдел Красен Краев

 
  2.2 Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"
       
Началник отдел инж. Матьо Писачев


  2.3  Отдел "Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура"
        
Началник на отдел Павлена Станева


  2.4 Отдел "Образование и култура"
       Началник отдел Петя Найденова


 2.5 Отдел "Социални и младежки дейност, спорт и туризъм"
       Началник отдел Катя Мачева


  2.6 Отдел "Екология, управление на отпадъци и природни ресурси"
       
Началник отдел Милена Ковачева


 2.7 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
      
Началник отдел Людмила Гюрова

       
3. Звено “Вътрешен одит”
    Ръководител звено Диана Бошева

4. Звено “Инспекторат”
    Директор звено Весела Сотирова