Потърсете в сайта

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.06.2018 17:49

Здравеопазване

Многопрофилна болница за активно лечение

“Д-р Киро Попов” - Карлово ЕООД

гр.Карлово, ул. "Ген.м-р Гурко Мархолев" 3, тел. 0335 90808

„МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово“ ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ с водеща роля в областта на диагностично – лечебната, рехабилитационната и профилактичната дейност на територията на Карловска община и части от общините Хисар, Брезово и Калояново.
Болницата извършва диагностика и активно лечение на остри и хронични заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции. Разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен набор изследвания клинична лаборатория. Извършва високоспециализирана медицинска помощ със съвременна апаратура на пациентите в областта на образната и функционалната диагностика.


На територията на град Карлово има 4 лечебни заведения за извънболнична помощ:


1. “Медицински център I – Карлово” ЕООД

/гр. Карлово, ул. “Сопотско шосе” № 1; тел. 0335/93204/

        Предмет на дейност е осъществяване на специализирана извънболнична помощ, осъществявана от лекари със защитена клинична специалност. Прегледите се извършват съгласно график за амбулаторни прегледи, домашни посещения и профилактика.

 

2. Медицински център „Вита мед” ЕООД; тел. 0335/ 98872

Филиал: гр.Карлово, ул. "Ген. Карцов" 36

Самостоятелна медико – диагностична лаборатория – „ВИТАЛАБ”

адрес: гр.Карлово, ул. “Тодор и Ана Пулеви” 18 ; тел. 0335 9 21 04;

Управител: д-р Станимир Чешмеджиев с образование: висше - медицина и магистратура –право с основна специалност: хирургия.

Разполага с медико-диагностична лаборатория, рентген, мамограф и ехограф с цветен доплер за коремна ехография, ехография на щитовидна жлеза, млечни жлези, малък таз, ехокардиография, компютърен рефрактометър, лекари специалисти.

Кабинети: Кардиологичен - Д-р Мима Чешмеджиева

Очен- Д-р Верка Дончева, Д-р Антон Ангелов

Рентгенологичен - Д-р Пенка Иванова

Психиатричен - Д-р Лилия Кичева

Ендокринологичен - Д-р Нели Анастасова

Нефрологочен - Д-р Йовка Първанова

 

3. “Медицински център „ОМЕГА” ЕООД

/гр. Карлово, ул. “Гладстон” 22, ет. 1, тел. 0335/91600 ; 91808; Мобилен: 0888526314/

Управител: Мария Христова Отонова ; e-mail: gotonov@abv.bg

/осъществяване на специализирани мед. прегледи и изследвания/

 Други лечебни заведения:

Регионална здравна инспекция – Пловдив, клон Карлово

Основните правомощия са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.

Център за спешна медицинска помощ – Пловдив

Сектор за спешна и неотложна медицинска помощ – Карлово

Центърът за спешна медицинска помощ - гр.Пловдив /ЦСМП/ е създаден с ПМС №37/1994г. ЦСМП оказва спешна медицинска помощ на мястото на инцидента, по време на транспорт и в спешно отделение, спешен сектор. ЦСМП организира и осъществява логистичната дейност по осъществяване на републиканска консултация и осъществява специализиран транспорт.

Работи на денонощен непрекъснат режим на база 12 часови дежурства и екипен принцип на работа. Спешната медицинска помощ е безплатна за пациентите. Неотложната медицинска помощ съгласно Закона за здравето е ангажимент на личния лекар.

Филиалът в гр.Карлово е разположен на територията на МБАЛ – Карлово. Звеното се състои от 1 реанимационен екип /лекар,сестра и водач/, 1 екип за спешна помощ/фелдшер, водач/ и екип в спешен сектор/сестра и санитар/.

Като персонал щата е следния: 5 лекари, 5 фелдшери, 10 мед. сестри, 10 водача на санитарни линейки и 2 санитари.

Филиалът е подсигурен с 4 бр. санитарни автомобили – 2 основни и 2 резервни, като единият е реанимобил.

ЧАСТНА БЪРЗА ПОМОЩ ЕВРОМЕД - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД

град: Карлово, бул. "Освобождение" №24

тел.: 0335/96190; 0896607431