Потърсете в сайта

Решения ОС


17.11.2022
Решения взети с протокол № 46 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 16.11.2022 г.

31.10.2022
Решения взети с протокол № 45 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.10.2022 година

19.10.2022
Решения взети с протокол № 44 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 18.10.2022 година

11.10.2022
Решения взети с протокол № 43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 07.10.2022 година

26.09.2022
Решения взети с протокол № 42 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 20.09.2022 година

31.08.2022
Решения взети с протокол № 41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.08.2022 година