Потърсете в сайта

Решения ОС


17.06.2021
Решение № 493 взето с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 11.06.2021 година

01.06.2021
Решения взети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.05.2021 година.

21.05.2021
Решение № 473 взето с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 19.05.2021 година

05.05.2021
Решения взети с протокол № 22 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.04.2021 година.

23.04.2021
Решение № 450 взето  с  поименно писмено гласуване  от  заседание  на  Общински съвет  Карлово,  проведено  на  21.04.2021 година

02.04.2021
Решения взети с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.03.2021 година.

Времето в Карлово