Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти

Съобщение за публично обявяване - тръбен кладенец с. Слатина
13.04.2020

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река "Голяма река"
14.01.2020
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река "Голяма река"

Разрешително за водовземане на подземни води обект: "Цех за производство на газирани безалкохолни напитки"
16.12.2019
Разрешително за водовземане на подземни води обект: "Цех за производство на газирани безалкохолни напитки"

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на пдземни води гр. Сопот, с. Анево, с. Московец, площадки на ВМЗ
06.11.2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на пдземни води гр. Сопот, с. Анево, с. Московец, площадки на ВМЗ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект - "Розов масив"
01.10.2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект - "Розов масив"

Съобщени за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води обект "Мандра"
27.09.2019
Съобщени за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води обект "Мандра"

8:15-12:15/ 13:00-17:00