Потърсете в сайта

Декларации от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 03.08.2018 12:03
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Дата Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 Заличена
 2 Заличена
3 Заличена
4 Цветина Захарлиева Главен специалист 04.10.2018 Декларация  
5 Райна Минчева Старши специалист 08.10.2018 Декларация  
6 Ренета Филипова Главен специалист 15.10.2018 Декларация  
7 Заличена
8 Тодорина Генова Старши специалист 05.11.2018 Декларация  
9 Лиляна 
Атанасова-Тилова
Началник отдел 07.11.2018 Декларация  
10 Заличена
11 Христо Стоянов Старши специалист 12.12.2018 Декларация  
12 Цветина Захарлиева Главен специалист 12.12.2018   Декларация
13 Иван Балабанов Старши специалист 11.02.2019 Декларация  
14 Райна Минчева Старши специалист 26.02.2019   Декларация
15 Иван Банов Старши специалист 02.04.2019 Декларация  
16 Галина Георгиева Старши специалист 13.05.2019 Декларация  
17 Теодора Илиева-Пенчева Главен специалист 15.05.2019 Декларация  
18 Георги Писанов Старши специалист 20.06.2019 Декларация  
19 Мариела Брадова Старши специалист 16.07.2019 Декларация  
20 Заличена
21 Михаела Айшинова Главен специалист 23.08.2019 Декларация  
22 Моника Кръстева Главен специалист 01.10.2019 Декларация  
23 Радка Банкова Главен специалист 12.11.2019 Дакларация  
24 Николай Цветков Заместник кмет 15.12.2019 Декларация  
25 Стойна Перчева-Стойнова Старши специалист 02.12.2019 Декларация  
26 Емилия Делчева Старши специалист 02.12.2019 Декларация  
27 Боряна Николова Старши специалист 03.01.2020 Декларация  
28 Мая Колева Директор ОДЯ 27.01.2020 Декларация  
 29 Маргарита Петрова Главен специалист 05.02.2020 Декларация  
30 Филип Филипов Главен архитект 11.03.2020 Декларация  
31 Заличена
32 Росица Митева Главен специалист 30.03.2020 Декларация  
33 Владимир Костов Главен специалист 15.04.2020 Декларация  
34 Христо Иванов Кметски наместник 15.04.2020 Декларация  
35 Станимир Станчев Кметски наместник 15.04.2020 Декларация  
36 Валентин Ненов Кметски наместник 15.04.2020 Декларация  
37 Мано Несторов Кметски наместник 16.04.2020 Декларация  
38 Венета Атанасова Главен специалист 24.04.2020 Декларация  
39 Генчо Даков Главен специалист 15.05.2020 Декларация  
40 Ивелина Господинова-Вълкова Главен специалист 02.06.2020   Декларация  
41 Ивелина Господинова-Вълкова Главен специалист 12.06.2020   Декларация 
42 Евгения Иванова Главен специалист 30.07.2020 Декларация  
43 Пенка Караджова Старши специалист 19.08.2020 Декларация  
44 Генка Тодорова Директор на детска градина 11.09.2020 Декларация  
45 Заличена
46 Маргарита Сангурова Главен специалист 30.09.2020 Декларация
48 Лалка Чолпанова Главен специалист 05.10.2020 Декларация
49 Цветелина Митковска Старши специалист 02.11.2020 Декларация
50 Николина Маринова Младши експерт 05.11.2020 Декларация
51 Ганчо Бачкаров Младши експерт 19.11.2020 Декларация
52
Заличена
53 Мирослава Костова Главен експерт 04.01.2021 Декларация
54 Антоанета Антонова Старши специалист 22.01.2021 Декларация
55 Мирослав Куладжиев Гладен специалист 02.03.2021 Декларация
56 Даниела Трифонова Старши юристконсулт 05.04.2021 Декларация
57 Венета Атанасова Главен експерт 05.04.2021 Декларация
58 Анна Митева Старши експерт 29.04.2021 Декларация
59 Радослав Петров Старши специалист 21.05.2021 Декларация
60 Станка Зозикова Главен специалист 07.07.2021 Декларация
61 Виделина Видева Старши специалист 09.08.2021 Декларация
62 Данка Зидарова-Люртова Заместник кмет 01.09.2021 Декларация
63 Мария Грозева Директор 11.10.2021 Декларация
64 Нено Виришапков Главен специалист 15.12.2022 Декларация
65 Недка Методиева Старши специалист 13.01.2022 Декларация
66 Лило Минчев Главен специалист 25.02.2022 Декларация
67 Ганка Ковачева  Старши специалист АО 22.03.2022 Декларация
68 Величка Терзиева Старши специалист АО 29.04.2022 Декларация
69а Катрин Дочева Главен експерт 29.04.2022 Декларация
69 Иван Лютов Главен специалист - инспектор 17.05.2022 Декларация
70 Елена Ненова Главен експерт 31.05.2022 Декларация
71 Петя Петрова Старши счетоводител 01.06.2022 Декларация
72 Дойчин Михайлов Главен специалист 15.06.2022 Декларация
73 Ивелина Балимезова Главен специалист 15.06.2022 Декларация
74 Илия Данчев Юристконсулт 27.06.2022 Декларация
75 Мирослав Куладжиев Старши експерт 30.06.2022 Декларация
76 Теодора Чобанова Младши експерт 30.06.2022 Декларация
77 Стефка Станева Старши специалист АО 04.08.2022 Декларация
78 Христина Калчева Директор на ИМ Клисура 15.09.2022 Декларация
79 Донка Иванова Старши специалист АО 27.09.2022 Декларация

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
вх. № Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия на служителя Дата Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Веселка Сотирова 22.5.2018 Директор на дирекция Декларация  
2 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Йордан Халаджов 22.5.2018 Началник на отдел Декларация  
3 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Нанева 22.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
4 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Перчева 25.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
5  Заличена
6   Заличена    
7 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Даниела Иглева 28.5.2018 Началник на сектор  Декларация  
8 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ганка Дечева 28.5.2018 Главен ксперт  Декларация  
9 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Стефанова 28.5.2018 Главен специалист Декларацияк  
10 Заличена    
11 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай Колев 29.5.2018 Старши експерт Декларация  
12 Заличена
13 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивелина Арабаджиева 29.5.2018 Старши специалист Декларация  
14 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Найденова 29.5.2018 Директор на дирекция Декларация  
15 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър Манчев 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
16 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Христова 30.5.2018 Старши специалист Декларация  
17 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Весела Сотирова 30.5.2018 Директор звено "Инспекторат" Декларация  
18 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана Бошева 30.5.2018 Ръководител звено "Вътрешен одит" Декларация  
19 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мариана Грамова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Декларация  
20 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня Маринова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Декларация  
21 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Александър Маринов 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
22 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа Бончева 30.5.2018 Главен специалист Декларация  
23 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Матьо Писачев 30.5.2018 Началник на отдел Декларация  
24 Заличена
25 Заличена
26 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ася Иванова 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
27 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галина Костадинова 30.5.2018 Старши специалист Декларация  
28 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Христова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
29 Заличена
30 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Катя Алексиева - Стойнова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
31 Заличена
32 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка Князова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
33 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Трифонов 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
34 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тихомир Стайков 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
35 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Панева -Нанева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
36 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Евгения Христова 31.5.2018 Финансов контрольор Декларация  
37 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Христова 31.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
38 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Павел Павлов 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
39 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Донкова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
40 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня Начева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
41 Заличена    
42 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Николова 31.5.2018 Главен специалист Декларация  
43 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовеста Миткова 31.5.2018 Главен специалист Декларация  
44 Заличена    
45 Заличен        
46 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена Ненова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
47 Заличена    
48 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Инна Дапкова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
49 Заличена
50 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Стоянова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
51 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа Миткова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
52
Заличена
 
53 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емил Андонов 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
54 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър Рашков 1.6.2018 Директор на Художествена галерия Декларация  
55 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Бангеев 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
56 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай Дамянов 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
57 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Милена Гаджева 1.6.2018 Старши юрисконсулт Декларация  
58 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емилия Колева - Грамова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
59 Заличена        
60 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гюлюш Панджикова 4.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
61 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Дамянка Кръстева 4.6.2018 Старши специалист Декларация  
62 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Антон Нончев 4.6.2018 Главен експерт Декларация  
63 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Михайлова 4.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
64 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мирослава Костова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
65 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Борислава Симеонова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
66 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николина Тодорова 4.6.2018 Главен експерт Декларация  
67 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галя Даулска  4.6.2018 Старши специалист Декларация  
68 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора Чобанова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
69 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Велина Чанг - Мутавчийска 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
70 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Балабанова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
71 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Венцислав Иванов 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
72 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Невена Дамянова 5.6.2018 Старши специалист Декларация  
73 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Цанкова 5.6.2018 Старши специалист Декларация  
74 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирина Христова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
75 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анета Ченкова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
76 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Людмила Гюрова 5.6.2018 Началник на отдел Декларация  
77 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лалка Тахчиева 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
78 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ива Вълчановска 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
79 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Йонева 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
80 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Катя Мачева 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
81 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Екатерина Маринова 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
82 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Бочев 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
83 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивелина Димовска 6.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
84 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донна Иванова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
85 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели Минчева 6.6.2018 Главен експерт Декларация  
86 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Каравасилева 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
87 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деляна Дамянова 6.6.2018 Сарши специалист Декларация  
88 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Росен Стоичков 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
89 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодорка Павлова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
90 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пенка Зеленгорова 6.6.2018 Главен ескперт Декларация  
91 Заличена
92 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цвета Станева 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
93 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефан Стефанов 6.6.2018 Секретар на община Декларация  
94 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Калина Шабанова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
95 Заличена  
96 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветана Метаксинова 6.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
97 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гинка Лалова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
98 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Велкова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
99 Заличена    
100 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Тянчева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
101 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Кузманов 7.6.2018 Началник на отдел Декларация  
102 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана Семкова 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
103 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Попова 7.6.2018 Старши юрисконсулт Декларация  
104 Заличена    
105 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стоян Иванов 7.6.2018 Директор на музей Декларация  
106 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стоянка Тодорова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
107 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Видка Петрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
108 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
109 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Янка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
110 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Спаска Петкова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
111 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Хубена Русинова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
112 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Невена Ташева 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
113 Заличена    
114 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Урумова 7.6.2018 Кметски наместник Декларация  
115 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Грошева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
116 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Слави Джалъзов 7.6.2018 Началник на отдел Декларация  
117 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деспа Ненова 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
118 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Адриана Дойкова 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
119 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Митева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
120 Заличена    
121 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Ганевска 7.6.2018 Старши специалист Декларация  
122 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Юнаков 7.6.2018 Управител Медицински център Декларация  
123 Заличена
124 Заличена
125 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Борис  Войняговски 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
126 Заличена
127 Заличена  
128 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Милена Ковачева 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
129 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мима Карабалийска 8.6.2018 Старши експерт Декларация  
130 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ангелина Колева 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
131 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Красен Краев 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
132 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели Кобатова 8.6.2018 Старши експерт Декларация  
133 Заличена     
134 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Константин Коев 8.6.2018 Директор на ДПЛУИ - Баня Декларация  
135  Заличена    
    
136 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Чолакова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
137 Заличена

138 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Недялка Савова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
139 Заличена    
140 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Лилова 8.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
141 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Павлена Станева 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
142 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ана Вълева 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
143 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитрия Лисичева 8.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
144 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Недка Шуменска 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
145 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Снежанка Христова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
146 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена
147 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деана Доралийска 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
148 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стела Воронова 8.6.2018 Начланик на сектор Декларация  
149  Заличена        
150 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Дочев 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
151 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Деянова 8.6.2018 Директор на музей Декларация  
152 Заличена 
153 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Каменова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
154 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Митова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
155 Заличена
156 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Люба Малешкова 24.7.2018 Началник на отдел Декларация  
157 Заличена 
158 Заличена
159 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветина Захарлиева 31.10.2018 Главен специалист Декларация  
160 Заличена
161 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Райна Минчева 6.11.2018 Старши специалист Декларация  
 162 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна    Ренета Филипова  06.11.2018  Главен специалист  Декларация  
163 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Лиляна Атанасова-Тилова 7.11.2018 Началник отдел Декларация  
164 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна   Тодорина Генова 14.11.2018 Старши специалист Декларация  
165 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Цвета Манова 13.12.2018 Главен Специалист Декларация  
166 Заличена 
167 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христо Стоянов 17.12.2018 Старши специалист Декларация  
168 чл. 35 ал. 1 т. 4 Цветина Захарлиева 17.12.2018 Главен специалист   Декларация
169 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Балабанов 26.2.2019 Старши специалист Декларация  
170 чл. 35 ал. 1 т. 4 Райна Минчева 26.2.2019 Старши специалист    Декларация
171 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надежда Видолова 7.3.2019 Старши специалист Декларация  
172 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Банов 2.4.2019 Старши специалист Декларация  
173 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Весела Сотирова 3.4.2019 Директор Инспекторат    
174 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Донка Нанева 4.4.2019 Директор на детска градина    
175 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитър Манчев 5.4.2019 Главен експерт    
176 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николай Дамянов 5.4.2019 Старши специалист    
177 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Веселка Сотирова 5.4.2019 Директор на дирекция    
178 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Росен Стоичков 5.4.2019 Главен специалист    
179 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Атанас Бангеев 5.4.2019 Главен специалист    
180 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Попова 5.4.2019 Главен специалист    
181 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христина Перчева 5.4.2019 Директор на детска градина    
182 Заличена  
183 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христина Йонева 8.4.2019 Главен специалист    
184   Заличена
185 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Венцислав Иванов 8.4.2019 Главен експерт    
186 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Павел Павлов 8.4.2019 Старши специалист    
187 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Борислава Симеонова 8.4.2019 Главен специалист    
188 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Антон Нончев 11.4.2019 Главен експерт    
189 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Диана Бошева 12.4.2019 Ръководител ВО    
190 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Таня Маринова 12.4.2019 Старши вътрешен одитор    
191 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Александър Маринов 12.4.2019 Главен експерт    
192 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Донка Тянчева 12.4.2019 Главен специалист    
193 Заличена
194 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ирина Христова 12.4.2019 Главен специалист    
195 Заличена
196 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Донна Иванова 12.4.2019 Главен специалист    
197 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ива Вълчановска 15.4.2019 Главен специалист    
198 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Даниела Иглева 16.4.2019 Началник на сектор     
199 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стела Воронова 16.4.2019 Началник на сектор     
200 Заличена
201 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Лиляна Атанасова - Тилова 16.4.2019 Началник на отдел    
202 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анна Митева 16.4.2019 Главен специалист    
203 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя Найденова 17.4.2019 Директор на дирекция    
204 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Матьо Писачев 18.4.2019 Началник на отдел    
205 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ася Иванова 19.4.2019 Главен експерт    
206 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Диана Семкова 22.4.2019 Главен експерт    
207 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Пенка Зеленгорова 22.4.2019 Главен експерт    
208 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Лалка Тахчиева 22.4.2019 Главен специалист    
209 Заличена 
210 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Людмила Гюрова 24.4.2019 Началник на отдел    
211 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тодорина Генова 24.4.2019 Старши специалист    
212 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Балабанова 24.4.2019 Главен специалист    
213 Заличена
214 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мирослава Костова 24.4.2019 Главен специалист    
215 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Атанас Дочев 24.4.2019 Главен експерт    
216 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стефка Князова 24.4.2019 Старши специалист    
217 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мариана Грамова 25.4.2019 Старши вътрешен одитор    
218 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Видка Петрова 2.5.2019 Старши счетоводител    
219 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ганка Дечева - Минчева 2.5.2019 Главен експерт    
220 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тодорка Генчева  2.5.2019 Старши специалист    
221 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Цвета Манова 2.5.2019 Старши специалист    
222 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Дамянка Кръстева 2.5.2019 Старши специалист    
223 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Евгения Христова 2.5.2019 Финансов контрольор    
224 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Велкова 3.5.2019 Старши специалист    
225 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Гинка Лалова 3.5.2019 Старши специалист    
226 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Емилия Колева - Грамова 3.5.2019 Старши специалист    
227 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Надка Каравасилева 3.5.2019 Главен специалист    
228 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Галина Костадинова 3.5.2019 Старши специалист    
229 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Пепа Бончева 7.5.2019 Главен специалист    
230 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ивелина Димовска 7.5.2019 Старши юрисконсулт    
231 Заличена  
232 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Даниела Трифонова 7.5.2019 Юрисконсулт    
233 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Теодора Чобанова 7.5.2019 Главен специалист    
234 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Цвета Станева 7.5.2019 Старши специалист    
235 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Янка Димитрова 7.5.2019 Старши счетоводител    
236 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Елена Ненова 7.5.2019 Главен специалист    
237 Заличена
238 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Донка Донкова 8.5.2019 Старши специалист    
239 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Инна Дапкова 8.5.2019 Главен специалист    
240 Заличена
241 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Стоянова 8.5.2019 Главен специалист    
242 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Пепа Миткова 8.5.2019 Главен специалист    
243 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Емил Андонов 8.5.2019 Старши специалист    
244  
245 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стоян Иванов 8.5.2019 Директор на Исторически музей    
246 Заличена 
247 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Таня Начева 8.5.2019 Старши специалист     
248 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ренета  Филипова 8.5.2019 Главен специалист    
249 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Спаска Петкова 9.5.2019 Старши счетоводител    
250 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Надка Димитрова 9.5.2019 Старши счетоводител    
251 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ангелина Колева 9.5.2019 Главен експерт    
252 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Велина Чанг - Мутавчийска 9.5.2019 Старши експерт    
253 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ваня Панева -Нанева 9.5.2019 Старши специалист    
254 Заличена
255 Заличена  
256 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Катя Мачева 10.5.2019 Главен експерт    
257 Заличена
258 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя Христова 10.5.2019 Старши специалист    
259 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Галя Даулска  10.5.2019 Старши специалист    
260 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Деянова 10.5.2019 Директор на Исторически музей - Карлово    
261 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Йордан Халаджов 10.5.2019 Началник на отдел    
262 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван Трифонов 10.5.2019 Старши специалист    
263 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Михайлова 10.5.2019 Старши счетоводител    
264 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Екатерина Маринова 10.5.2019 Главен експерт    
265 Заличена
266 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Недялка Савова 13.5.2019 Директор на детска градина    
267 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Милена Ковачева 13.5.2019 Началник на отдел    
268 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Люба Малешкова 13.5.2019 Началник на отдел    
269 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христина Грошева 13.5.2019 Главен специалист    
270 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван  Бочев 13.5.2019 Главен специалист    
271 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ваня Христова 13.5.2019 Директор на детска градина    
272 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Гюлюш Панджикова 13.5.2019 Директор на детска градина    
273 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николина Тодорова 13.5.2019 Главен експерт    
274 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Невена Ташева 13.5.2019 Главен експерт    
275 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Митова 13.5.2019 Директор на детска градина    
276   Заличена
277 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Нели Минчева 13.05.2019 Главен специалист    
278 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анна Цанкова 13.5.2019 Старши специалист    
279 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Пенка Колева 13.5.2019 Управител на Общински стол    
280 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Цветина Захарлиева 13.5.2019 Главен специалист    
281 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тихомир Стайков 13.5.2019 Старши специалист    
282 Заличена
283 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Снежанка Христова 13.5.2019 Главен специалист    
284 Заличена  
285 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Надка Христова 13.5.2019 Старши специалист    
286 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Райна Минчева 13.5.2019 Старши специалист    
287 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ваня Стоянова 13.5.2019 Старши специалист    
288 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Катя Алексиева - Стойнова 13.5.2019 Старши специалист    
289 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Хубена Русинова 13.5.2019 Старши счетоводител    
290 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Павлена Станева 14.5.2019 Началник на отдел    
291 Заличена
292 чл. 35 ал. 1 т. 2 – всъпителна Галина Милева 14.5.2019 Старши счетоводител Декларация  
293 Заличена
294 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Атанас Кузманов 14.5.2019 Директор на дирекция    
295 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Слави Джалъзов 14.5.2019 Началник на отдел    
296 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Деляна Дамянова 14.5.2019 Старши специалист    
297 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стефан Стефанов 14.5.2019 Секретар на община    
298 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Адриана Дойкова 14.5.2019 Главен специалист    
299 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Каменова 14.5.2019 Директор на детска градина    
300 Заличена
301 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Борис Войняговски 14.5.2019 Главен специалист    
302 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Милена Гаджева 14.5.2019 Старши юрисконсулт    
303 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христо Стоянов 14.5.2019 Главен специалист    
304 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мима Карабалийска 14.5.2019 Старши експерт    
305 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Благовеста Миткова 15.5.2019 Главен специалист    
306 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Недка Шуменска 15.5.2019 Главен специалист    
307 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анета Ченкова 15.5.2019 Главен специалист    
308 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Николова 15.5.2019 главен специалист    
309 Заличена
310 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Урумова 15.5.2019 Кметски наместник    
311 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Константин Коев 15.5.2019 Директор на ДПМУИ    
312 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Деспа Ненова 15.5.2019 Главен експерт    
313 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Красен Краев 15.5.2019 Началник на отдел    
314 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Невена Дамянова 15.5.2019 Старши специалист    
315 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ана Вълева 15.5.2019 Главен есксперт    
316 Заличена
317  Заличена
318 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитрия Лисичева 27.05.2019 Старши счетоводител    
319 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора Илиева-Пенчева 07.06.2019  Главен специалист Декларация   
320 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Георги Писанов 20.6.2019 Старши специалист Декларация  
321 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мариела Брадова 16.7.2019 Старши счетоводител Декларация  
322 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Айля Хаджъ-Макак 17.7.2019 Старши счетоводител Декларация  
323 Заличена
324 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Росица Богданова 30.7.2019 Главен специалист Декларация  
325 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Михаела Айшинова 23.8.2019 Главен специалист Декларация  
326 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Моника Кръстева 1.10.2019 Главен специалист Декларация  
327  Заличена
328 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Радка Банкова  12.11.2019 Главен специалист Дакларация   
329 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Стойна Перчева-Стойнова 2.12.2019 Старши специалист Декларация  
330 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емилия Делчева 10.12.2019 Старши специалист Декларация  
331 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Зорница Иванова 2.1.2020 Старши ескперт Декларация  
332 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Видка Мандраджиева 3.1.2020 Старши специалист Декларация  
333 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Боряна Николова 3.1.2020 Старши специалист Декларация  
334 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мая Колева 27.1.2020 Директор на ОДЯ Декларация  
335 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Маргарита Петрова 5.2.2020 Главен специалист Декларация  
336 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тодорка Генчева 5.2.2020 Старши специалист    
337   Заличена
338 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Галина Костадинова 27.2.2020 Старши специалист    
339 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Йордан Халаджов 5.3.2020 Началник на отдел    
340 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Цвета Манова 10.3.2020 Главен специалист    
341 Заличена
342 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стефка Князова 26.3.2020 Старши специалист    
343 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Росица Митева 30.03.2020 Главен специалист Декларация  
344 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Дамянка Кръстева 3.4.2020 Старши специалист    
345 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя Христова 3.4.2020 Старши специалист    
346 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя Найденова 8.4.2020 Началник на отдел    
347 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Весела Сотирова 8.4.2020 Директор на звено Инспекторат    
348 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитър Манчев 9.4.2020 Главен експерт    
349 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Лиляна Атанасова - Тилова 10.4.2020 Началник на отдел    
350 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Диана Бошева 10.4.2020 Ръководител на звено Вътрешен одит    
351 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мариана Грамова 10.4.2020 Старши вътрешен одитор    
352 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван Трифонов 13.4.2020 Старши специалист    
353 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Владимир Костов 15.04.2020 Главен специалист Декларация  
354 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Валентин Ненов 15.04.2020 Кметски наместник Декларация  
355 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христо Иванов 15.04.2020 Кметски наместник Декларация  
356 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мано Несторов 16.04.2020 Кметски наместник Декларация  
357 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Станимир Станчев 16.04.2020 Кметски наместник Декларация  
358 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николина Тодорова 21.4.2020 Главен експерт    
359 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стефан Стефанов 21.4.2020 Секретар на община    
360 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Урумова 22.4.2020 Кметски наместник    
361 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Веселка Сотирова 23.4.2020 Директор на дирекция    
362 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Атанас Бангеев 23.4.2020 Главен специалист    
363 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Венета Атанасова 27.4.2020 Главен специалист Декларация   
 364 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Велина Чанг - Мутавчийска  27.4.2020  Главен специалист    
365 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Таня Маринова  29.4.2020 Старши вътрешен одитор     
366
Заличена
367 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Ивелина Димовска  4.5.2020 Началник на сектор      
368 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Ива Вълчановска  4.5.2020 Главен експерт     
369 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Борислава Симеонова  4.5.2020 Главен специалист     
370 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Росен Стоичков  4.5.2020 Старши специалист     
371   Заличена
372 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Даниела Трифонова  4.5.2020 Старши юрисконсулт     
373 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Ангелина Колева  4.5.2020 Главен експерт     
374 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Димитрия Лисичева  5.5.2020 Старши счетоводител     
375 Заличена
376 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Теодора Чобанова  7.5.2020 Главен специалист     
377   Заличена
378 Заличена
379 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Борис Войняговски  7.5.2020 Главен специалист     
380 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Спаска Петкова  7.5.2020 Старши счетоводител     
381  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Надка Димитрова  7.5.2020 Старши счетоводител     
382  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Янка Димитрова  7.5.2020 Старши счетоводител     
383  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Айля Хаджъ - Макак  7.5.2020  Старши счетоводител     
384  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Христина Перчева  7.5.2020  Директор на детска градина    
385  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Донка Нанева  7.5.2020 Директор на детска градина     
386  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Александър Маринов  7.5.2020 Главен специалист     
387  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Петя Стефанова  7.5.2020 Главен специалист     
388   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Михаела Айшинова  8.5.2020 Главен специалист     
389   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Таня Начева  8.5.2020 Старши специалист     
390 Заличена  
391   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Даниела Иглева  8.5.2020 Началник на сектор      
392   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Ваня Панева -Нанева  8.5.2020 Старши специалист     
393   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Надка Христова  11.5.2020 Старши специалист     
394   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Красен Краев  11.5.2020 Началник на отдел     
395   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Нели Минчева  11.5.2020  Главен експерт    
396  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Мария Каменова  11.5.2020  Директор на детска градина    
397  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Гинка Лалова  11.5.2020 Старши специалист     
398  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Людмила Гюрова  11.5.2020 Началник на отдел     
399  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Лалка Тахчиева  11.5.2020 Главен специалист     
400  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Галина Милева  11.5.2020  Старши счетоводител    
 401   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Хубена Русинова  12.5.2020 Старши счетоводител     
402  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Мима Карабалийска 12.5.2020 Старши експерт    
403  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Иванка Митова 12.5.2020 Директор на детска градина    
404  Заличена 
405  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Николай Дамянов 12.5.2020 Старши специалист    
406  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Иван Банов 13.5.2020 Старши специалист    
407  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Елена Ненова 13.5.2020 Главен специалист    
408  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Венцислав Иванов 13.5.2020 Главен специалист    
409  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Ваня Лилова 13.5.2020 Началник на отдел    
410  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Видка Петрова 13.5.2020 Старши счетоводител    
411  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Христина Йонева 13.5.2020 Старши специалист    
412  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Невена Ташева 13.5.2020 Главен експерт    
413  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Деспа Ненова 13.5.2020 Главен експерт    
414  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Атанас Кузманов 13.5.2020 Главен счетоводител    
415  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Ганка Дечева - Минчева 13.5.2020 Главен експерт    
416  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Екатерина Маринова 13.5.2020 Главен експерт    
417  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Мария Михайлова 13.5.2020 Старши счетоводител    
418  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Милена Ковачева 13.5.2020 Началник на отдел    
419  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Мариела Брадова 13.5.2020 Старши счетоводител    
420   Заличена
421  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Диана Семкова 13.5.2020 Главен експерт    
422  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Стойна Перчева-Стойнова 13.5.2020 Старши специалист    
 423   чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Атанас Дочев  14.5.2020 Главен експерт     
424  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Катя Мачева 14.5.2020 Началник на отдел    
425 Заличена  
426  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Иванка Велкова 14.5.2020 Старши специалист    
427  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Цвета Станева 14.5.2020 Старши специалист    
428  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Стела Воронова 14.5.2020 Началник на сектор    
429  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Мирослава Костова 14.5.2020 Главен специалист    
430  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Анета Ченкова 14.5.2020 Главен специалист    
431  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Недка Шуменска 14.5.2020 Главен специалист    
432  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Слави Джалъзов 14.5.2020 Началник на отдел    
433  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Емилия Дечева 15.5.2020 Старши специалист     
434  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Деляна Дамянова 15.5.2020 Старши специалист     
435  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Катя Алексиева - Стойнова 15.5.2020 Старши специалист     
436  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Благовеста Миткова 15.5.2020  Главен специалист    
437  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Матьо Писачев 15.5.2020 Началник на отдел     
438 Заличена
 
439  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Инна Дапкова 15.5.2020 Главен специалист     
440  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Пепа Миткова 15.5.2020 Главен специалист     
441 Заличена  
442  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Емил Андонов 15.5.2020 Главен специалист     
443  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Иванка Стоянова 15.5.2020 Главен специалист     
444  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Иванка Попова 15.5.2020 Главен специалист     
445  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Теодора Илиева - Пенчева 15.5.2020 Главен специалист     
446  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Донка Донкова 15.5.2020  Старши специалист    
 447  чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Генчо Даков  18.05.2020 Главен специалист  Декларация  
448  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Пенка Зеленгорова  19.5.2020 Главен ескперт     
449  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Христина Грошева  20.5.2020 Главен специалист     
450 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Павлена Станева  22.5.2020 Началник на отдел     
451 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Стоян Иванов  26.5.2020 Директор на ИМ Клисура     
452 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Анелия Саботинова  26.5.2020 Главен специалист     
453 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Пепа Бончева  26.5.2020 Главен специалист     
454 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Димитър Рашков  27.5.2020 Директор на художествена галерия     
455 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Росица Богданова  27.5.2020 Главен специалист     
456 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Ана Вълева  27.5.2020 Главен ескперт     
457 Заличена  
458 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Христо Иванов  29.5.2020 Кметски наместник     
459 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Снежана Христова  1.6.2020 Главен специалист     
460 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Тодорина Генова  2.6.2020 Старши специалист     
461 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Тихомир Стайков  2.6.2020 Старши специалист     
462  чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна  Ивелина Господинова - Вълкова  2.6.2020 Главен специалист     
463  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Иван Балабанов  3.6.2020 Старши специалист     
464 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Иванка Балабанова 3.6.2020  Главен специалист     
465 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Валентин Ненов 3.6.2020  Кметски наместник     
466 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Павел Павлов 3.6.2020   Старши специалист    
467 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Иван Бочев 3.6.2020  Главен специалист     
468 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Мано Несторов 3.6.2020  Кметски наместник     
469  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Станимир Станчев  4.6.2020 Кметски наместник     
470 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Надка Каравасилева 4.6.2020  Главен специалист     
471 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Недялка Савова 4.6.2020  Директор на детска градина     
472 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Анна Цанкова 4.6.2020  Старши специалист     
473  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Цветина Захарлиева 4.6.2020  Главен специалист     
474 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Георги Писанов 4.6.2020  Главен специалист     
475  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Милена Гаджева  5.6.2020 Старши юрисконсулт     
476 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Ася Иванова  8.6.2020 Главен ескперт     
477 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Анна Митева  8.6.2020 Главен специалист     
478  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Донка Тянчева  8.6.2020 Главен специалист     
479 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Антон Нончев  9.6.2020 Главен ескперт     
480 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Райна Минчева  9.6.2020 Старши специалист     
481 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Надежда Видолова  9.6.2020 Старши специалист     
482 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Анна Ганевска  9.6.2020 Старши специалист     
483 Заличена
484 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Радка Банкова 10.6.2020  Главен специалист     
485 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Мария Деянова 10.6.2020  Директор на Исторически музей - Карлово     
486 Заличена 
487 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Донна Иванова 11.6.2020  Главен специалист     
488 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Ваня Христова 11.6.2020  Директор на детска градина     
489 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Евгения Христова 11.6.2020  Финанмсов контрольор     
490 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Ренета Филипова  12.6.2020 Главен специалист     
491  чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна    Видка Мандраджиева 12.6.2020   Старши специалист    
492 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Христо Стоянов 12.6.2020  Старши специалист     
493 Заличена   
494 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Ирина Христова 12.6.2020  Главен специалист     
495 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Галя Даулска  12.6.2020  Старши специалист     
496 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Константин Коев 12.6.2020  Директор на ДПЛУИ - Баня     
497 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Гюлюш Панджикова 12.6.2020   Директор на детска градина    
498 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна     Невена Дамянова 12.6.2020  Старши специалист     
499  чл. 35 ал. 1 т. 4 Ивелина Господинова-Вълкова 12.06.2020 Главен специалист  Декларация 
500 Заличена
 
501 Заличена  
502 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Евгения Иванова 30.07.2020 Главен специалист Декларация  
503 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пенка Караджова 19.08.2020 Главен специалист Декларация  
504 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Генка Тодорова 11.09.2020 Директор на детска градина Декларация  
506 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Маргарита Сангурова 30.09.2020 Главен специалист Декларация
507 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гинка Тодорова 30.09.2020 Главен специалист Декларация
508 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лалка Чолпанова 05.10.2020 Главен специалист Декларация
509 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Деана Доралийска 20.10.2020 Главен ескперт
510 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветелина Митковска 02.11.2020 Старши специалист Декларация
511 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николина Маринова 05.11.2020 Младши експерт Декларация
512 Заличена
513 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Ивелина Арабаджиева 14.12.2020 Старши специалист
514 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ганчо Бачкаров 18.12.2020 Младши експерт Декларация
515 Заличена
516 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Калина Шабанова 11.1.2021 Главен специалист Декларация
517 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Антоанета Павлова 22.01.2021 Старши специалист
518 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна   Мирослава Костова 26.01.2021 Главен ескперт
519 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мирослав Куладжиев 02.03.2021 Главен специалист Декларация
520 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Цветина   Захарлиева 6.4.2021  Главен специалист
521 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Веселка Сотирова 13.4.2021 Директор на дирекция
522 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Лиляна Атанасова- Тилова 13.4.2021 Началник на отдел
523 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Весела  Сотирова 14.4.2021  Директор на общински инспекторат
524 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Елена  Ненова 15.4.20 Главен специалист
525 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Надежда  Видолова 15.4.2021 Старши специалист
526 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Мария Каменова 15.04.2021 г.  Директор на детска градина
527 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Невена  Ташева 16.4.2021 Главен експерт 
528 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Христина  Грошева 16.4.2021 Главен специалист
529 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Пенка Зеленгорова - Симеонова 16.4.2021 Главен Старши специалист  административно обслужванеексперт 
530 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Лалка  Тахчиева 16.4.2021 Главен специалист
531 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Райна  Минчева 16.4.2021 Главен специалист
532 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Цвета  Манова 16.4.2021 Главен специалист
533 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тодорка  Генчева 20.4.2021 Старши специалист  административно обслужване
534 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Стефка  Князова 20.4.2021 Старши специалист  административно обслужване
535 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Дамянка  Кръстева 20.4.2021 Старши специалист  административно обслужване
536 Заличена 
537 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Велина Мутавчийска 23.4.2021 Главен специалист
538 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Ивелина Арабаджиева  26.4.2021 Старши специалист  административно обслужване
539 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Емилия  Делчева 26.4.202 Старши специалист
540 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Теодора  Илиева - Пенчева 27.4.2021 Главен специалист - инспектор
541 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна  Донка Нанева 27.04.2021  Директор на детска градина
542 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Деана Доралийска 27.4.2021 Главен експерт
543 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Донка Донкова 27.4.2021 Старши специалист  административно обслужване
544 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Цвета Станева 27.4.2021  Старши специалист
545 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ивелина Димовска 27.4.2021 Началник на сектор
546 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Даниела Трифонова 27.4.2021 Старши юрисконсулт
547 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анета Ченкова 28.4.2021 Главен специалист
548 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Благовеста Миткова 28.4.2021 Главен специалист
549 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Недка Шуменска 28.4.2021 Главен специалист
550 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Пенка Караджова 28.4.2021 Главен специалист
551 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Маргарита  Петрова 28.4.2021 Главен специалист
552 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христина Перчева 28.04.2021 г. Директор на детска градина
553 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Михаела  Айшинова 28.4.2021 Главен специалист
554 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Донка  Тянчева 28.4.2021 Главен специалист
555 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя Христова 28.4.2021 Старши специалист  административно обслужване
556 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ася  Иванова 28.4.2021 Главен експерт 
557 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Гинка  Лалова 28.4.2021 Старши специалист
558 Заличена
559 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Таня Начева 28.4.2021 Старши специалист  административно обслужване
560 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Деянова 13.05.2021  Директор на Исторически музей
561 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христо  Иванов 28.4.2021 Кметски наместник с. Пролом
562 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анна  Ганевска 28.4.2021 Старши специалист
563 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Галина Костадинова 29.4.2021 Старши специалист административно обслужване
564 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Донна  Иванова 29.4.2021 Главен специалист
565 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николина  Тодорова 29.4.2021 Главен експерт 
566 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Нели  Кобатова 29.4.2021 Старши експерт 
567 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Даниела Иглева 29.4.2021 Началник на сектор
568 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Генчо Даков 02.05.2021 г. Главен специалист
569 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Павел  Павлов 5.5.2021 Главен специалист - инспектор
570 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Росица Митева 5.5.2021 Главен специалист
571 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ваня  Лилова 5.5.2021 Началник на отдел
572 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Галина  Милева 5.5.2021 Старши счетоводител
573 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Видка  Петрова 5.5.2021 Старши счетоводител
574 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Надка  Димитрова 5.5.2021 Старши счетоводител
575 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитрия  Лисичева 5.5.2021 Старши счетоводител
576 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Айля Хаджъ-Макак 5.5.2021 Старши счетоводител
577 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Борислава  Симеонова 7.5.2021 Главен специалист - деловодство и жалби
578 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николина  Маринова 7.5.2021 Младши експерт
579 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Милена  Гаджева 7.5.2021 Старши юрисконсулт
580 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христина  Йонева 7.5.2021 Главен специалист - инспектор
581 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Матьо Писачев 7.5.2021 Началник на отдел
582 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя  Найденова 7.5.2021 Началник на отдел
583 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Михайлова 7.5.2021 Старши счетоводител
584 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мариела Брадова 7.5.2021 Старши счетоводител
585 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитър  Манчев 7.5.2021 Главен експерт 
586 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анна Цанкова 7.5.2021 Старши специалист
587 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Невена Дамянова 7.5.2021 Старши специалист
588 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Венцислав  Иванов 10.5.2021 Главен специалист - инспектор
589 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тодорина  Генова 10.5.2021 Старши специалист
590 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Цветелина  Митковска 10.5.2021 Старши специалист
591 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Венета Атанасова 10.5.2021 Главен експерт 
592 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Георги Писанов 10.05.2021 г.  Главен специалист
593 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Велкова 10.5.2021 Старши специалист
594 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Попова 10.5.2021 Главен специалист - инспектор
595 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ангелина Колева 10.5.2021 Главен експерт 
596 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Евгения Иванова 10.5.2021 Главен специалист
597 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мима Карабалийска 10.5.2021 Главен експерт
598 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Атанас  Дочев 10.5.2021 Главен експерт 
599 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Катя  Алексиева-Стойнова 10.5.2021 Старши специалист
600 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Чолакова 10.5.2021 Главен специалист
601 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николай  Дамянов 10.5.2021 Главен специалист - инспектор
602 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Атанас  Бангеев 10.5.2021 Главен специалист - инспектор
603 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Евгения  Христова 10.5.2021 Финансов  контрольор
604 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Маргарита Сангурова 10.05.2021 Главен специалист
605 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стела  Воронова 10.5.2021   Началник на сектор
606 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Христо Стоянов 10.5.2021   Главен специалист
607 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ваня  Христова 10.05.2021  Директор на дирекция
608 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Гюлюш  Панджикова 10.05.2021   Директор на детска градина
609 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Гинка Тодорова 10.05.2021  Главен специалист
610 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Балабанова 10.05.2021 Главен специалист
611 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Росен  Стоичков 10.05.2021 Главен специалист - инспектор
612 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван  Балабанов 10.05.2021 Главен специалист - инспектор
613 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Радка Банкова 10.05.2021 Главен специалист
614 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Митова 11.06.2021 Директор на детска градина
615 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Емил  Андонов 10.5.2021 Главен специалист
616 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя  Стефанова 11.5.2021 Главен специалист
617 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Антон  Нончев 11.5.2021 Главен експерт 
618 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Нели  Минчева 11.5.2021 Главен експерт 
619 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Деспа  Ненова 11.5.2021 Главен експерт 
620 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стоян Иванов 11.5.2021 Директор на Исторически музей 
621 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ваня Панева-Нанева 11.5.2021 Старши специалист  административно обслужване
622 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван Бочев 11.5.2021 Главен специалист
623 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ганка Дечева-Минчева 11.5.2021 Главен експерт 
624 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мариана  Грамова 11.5.2021 Старши вътрешен одитор
625 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стойна Перчева-Стойнова 11.5.2021 Старши специалист  административно обслужване
626 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Екатерина  Маринова 11.5.2021 Главен експерт 
627 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Милена  Ковачева 11.5.2021 Началник на отдел
628 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитър Рашков 11.5.2021 Директор на Градска галерия
629 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Боряна   Николова 11.5.2021 Старши специалист  административно обслужване
630 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ана  Вълева 11.5.2021 Главен експерт
631 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Надка  Христова 11.5.2021 Старши специалист  административно обслужване
632 Заличена
633 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ива  Вълчановска 12.5.2021 Главен експерт 
634 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Лалка Чолпанова 12.05.2021  Главен специалист
635 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Павлена  Станева 12.05.2021  Началник на отдел
636 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тихомир  Стайков 12.05.2021  Старши специалист  административно обслужване
637 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Бойчо  Димитров 12.05.2021  Главен специалист
638 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Слави  Джалъзов 12.05.2021  Началник на отдел
639 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван  Трифонов 12.05.2021  Старши специалист  административно обслужване
640 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Пепа  Миткова 12.05.2021  Главен специалист
641 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Катя  Мачева 12.05.2021  Началник на отдел
642 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Диана Семкова 12.05.2021  Главен експерт 
643 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Урумова 12.05.2021  Кметски наместник с. Мраченик
644 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Надка  Каравасилева 12.5.2021 Главен специалист
645 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Снежанка  Христова 12.5.2021 Главен специалист
646 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Стефан  Стефанов 12.5.2021 Секретар на община
647 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Люба  Малешкова 12.5.2021 Началник на отдел
648 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Хубена  Русинова 12.5.2021 Старши счетоводител
649 Заличена
650 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анелия  Саботинова 13.5.2021 Старши счетоводител
651 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Красен  Краев 13.5.2021 Началник на отдел
652 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Златка  Калчева 13.5.2021 Главен специалист
653 Заличена
654 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Владимир  Костов 13.5.2021 Главен специалист
655 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Йордан в Халаджов 13.5.2021 Директор на дирекция
656 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитрина Николова 13.5.2021 Директор на библиотека
657 Заличена
658 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Инна  Дапкова 13.5.2021 Главен специалист
659 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка  Стоянова 13.5.2021 Главен специалист
660 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Недялка Савова 13.5.2021 Директор на детска градина
661 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ивелина  Господинова - Вълкова 13.5.2021 Главен специалист
662 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Валентин  Ненов 13.5.2021 Кмет на кметство с. Московец
663 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Станимир  Станчев 14.5.2021 Кметски наместник
664 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ренета  Филипова 14.5.2021 Главен специалист
665 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Анна  Митева 14.5.2021 Старши експерт 
666 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Константин Коев 14.5.2021 Директор на ДПЛУИ
667 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Зорница Иванова 14.5.2021 Старши експерт 
668 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мая Колева 14.5.2021 Директор на ОДЯ
669 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Людмила  Гюрова 14.5.2021 Началник на отдел
670 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Видка  Мандраджиева 14.5.2021 Старши специалист  административно обслужване
671 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Генка Тодорова 14.5.2021 Директор на детска градина
672 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Манов Несторов 14.5.2021 Кмет на кметство с. Домлян
673 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Галя  Даулска 14.5.2021 Старши специалист  административно обслужване
674 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Спаска  Петкова 14.5.2021 Старши счетоводител
675 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Деляна  Дамянова 14.5.2021 Старши специалист  административно обслужване
676 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Теодора  Чобанова 14.5.2021 Главен специалист
677 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван  Банов 14.5.2021 Главен специалист - инспектор
678 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Диана  Бошева 17.5.2021 Ръководител на звено за вътрешен одит
679 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ирина  Христова 17.5.2021 Главен специалист
680 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ганчо  Бачкаров 17.5.2021 Младши експерт
681 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Борис Войняговски 17.5.2021 Главен специалист
682 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Атанас  Кузманов 17.5.2021 Главен счетоводител 
683 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Радослав Петров 21.05.2021 Старши специалист Декларация
684 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Станка Зозикова 07.07.2021 Главен специалист Декларация
685 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Виделина Видева 09.08.2021 Старши специалист Декларация
687 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Грозева 11.10.2021 Директор Декларация
688 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Мария Николова 23.11.2021 Главен специалист
689 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нено Виришапков 14.12.2022 Главен специалист Декларация
690 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Цветина Захарлиева 12.1.2022 Главен специалист
691 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Недка Методиева 13.1.2022 Старши специалист Декларация
692 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николина Маринова 15.2.2022 Младши експерт
693 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Маргарита Петрова 17.2.2022 Главен специалист
694 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Борис Войняговски 18.2.2022 Главен специалист
695 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Радка Банкова 22.2.2022 Главен специалист
696 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Димитър Манчев 23.2.2022 Главен експерт
697 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иванка Балабанова 24.2.2022 Главен специалист
698 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Иван Балабанов 24.2.2022 Главен специалист
699 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Георги Писанов 24.2.2022 Главен специалист
700 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лило Минчев 25.2.2022 Главен специалист
701 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Тодорина Генова 25.2.2022 Старши специалист
702 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Ива Вълчановска - Георгиева 25.2.2022 Главен експерт
703 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Станка Зозикова 25.2.2022 Главен специалист
704 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Лалка Чолпанова 25.2.2022 Главен специалист
705 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Маргарита Сангурова 25.2.2022 Главен специалист
706 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Гинка Тодорова 25.2.2022 Главен специалист
707 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Петя Найденова 25.2.2022 Началник на отдел
708 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Николина Тодорова 28.2.2022 Главен експерт
709 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Екатерина Маринова 28.2.2022 Главен експерт
710 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Адриана Дойкова 7.3.2022 Главен специалист
700 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лило Минчев 25.02.2022 Главен специалист Декларация
733 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ганка Ковачева 29.03.2022 Старши специалист АО Декларация
734 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Величка Терзиева 29.04.2022 Старши специалист АО Декларация
735 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Лютов 17.05.2022 Главен специалист - инспектор Декларация
859 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Петрова 07.06.2022 Старши счетоводител Декларация
860 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивелина Балимезова 20.06.2022 Главен специалист Декларация
861 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Дойчин Михайлов 14.07.2022 Главен специалист Декларация
862 чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна Илия Данчев 20.7.2022 Юристконсулт Декларация
863 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка Станева 4.8.2022 Старши специалист АО Декларация
864
865 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Калчева 20.9.2022 Директор  -Исторически музей Клисура Декларация
866 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Иванова 21.10.2022 Старши специалист Декларация

 

Наименование Брой тегления
Катрин Дочева чл.35 ал.1 т. 3.pdf 9 Изтегли документ с име "Катрин Дочева чл.35 ал.1 т. 3.pdf"
Донка Иванова.pdf 4 Изтегли документ с име "Донка Иванова.pdf"
Христина Калчева.pdf 4 Изтегли документ с име "Христина Калчева.pdf"
Стефка Станева.pdf 4 Изтегли документ с име "Стефка Станева.pdf"
Hristina Kalcheva_000.pdf 3 Изтегли документ с име "Hristina Kalcheva_000.pdf"
Donka Ivanova_000 (2).pdf 4 Изтегли документ с име "Donka Ivanova_000 (2).pdf"
Stefka Staneva_000 (1).pdf 4 Изтегли документ с име "Stefka Staneva_000 (1).pdf"
Iliya Danchev_000.pdf 17 Изтегли документ с име "Iliya Danchev_000.pdf"
Илия Данчев.pdf 39 Изтегли документ с име "Илия Данчев.pdf"
Петя Петрова (1).pdf 33 Изтегли документ с име "Петя Петрова (1).pdf"
Ивелина Балимезова (1).pdf 32 Изтегли документ с име "Ивелина Балимезова (1).pdf"
Дойчин Михайлов (1).pdf 32 Изтегли документ с име "Дойчин Михайлов (1).pdf"
Дойчин Михайлов.pdf 38 Изтегли документ с име "Дойчин Михайлов.pdf"
Мирослав Куладжиев_0001.pdf 33 Изтегли документ с име "Мирослав Куладжиев_0001.pdf"
Теодора Чобанова_0001.pdf 36 Изтегли документ с име "Теодора Чобанова_0001.pdf"
Ивелина Балимезова.pdf 32 Изтегли документ с име "Ивелина Балимезова.pdf"
Елена Ненова.pdf 31 Изтегли документ с име "Елена Ненова.pdf"
Петя Петрова.pdf 35 Изтегли документ с име "Петя Петрова.pdf"
Ganka Kovacheva 2.pdf 41 Изтегли документ с име "Ganka Kovacheva 2.pdf"
Lilo Minchev 2.pdf 39 Изтегли документ с име "Lilo Minchev 2.pdf"
Lilo Minchev 1.pdf 40 Изтегли документ с име "Lilo Minchev 1.pdf"
Ganka Kovacheva 1.pdf 41 Изтегли документ с име "Ganka Kovacheva 1.pdf"
Величка Терзиева т.1.pdf 41 Изтегли документ с име "Величка Терзиева т.1.pdf"
Иван Лютов т.1.pdf 42 Изтегли документ с име "Иван Лютов т.1.pdf"
Иван Лютов.pdf 35 Изтегли документ с име "Иван Лютов.pdf"
Величка Терзиева.pdf 40 Изтегли документ с име "Величка Терзиева.pdf"
Недка Методиева.pdf 78 Изтегли документ с име "Недка Методиева.pdf"
Недка Методиева чл.35, ал.1 т.2.pdf 104 Изтегли документ с име "Недка Методиева чл.35, ал.1 т.2.pdf"
Калина Шабанова чл.35, ал.1 т.2..pdf 72 Изтегли документ с име "Калина Шабанова чл.35, ал.1 т.2..pdf"
Нено Виришапков чл.35, ал.1 т.2.pdf 87 Изтегли документ с име "Нено Виришапков чл.35, ал.1 т.2.pdf"
Нено Виришапков чл.35, ал.1 т.1.pdf 89 Изтегли документ с име "Нено Виришапков чл.35, ал.1 т.1.pdf"
Виделина Видева чл.35, ал.1, т.1.pdf 115 Изтегли документ с име "Виделина Видева чл.35, ал.1, т.1.pdf"
Мария Грозева чл.35, ал.1, т.2.pdf 109 Изтегли документ с име "Мария Грозева чл.35, ал.1, т.2.pdf"
Данка Зидарова-Люртова чл.35, ал.1, т.1.pdf 128 Изтегли документ с име "Данка Зидарова-Люртова чл.35, ал.1, т.1.pdf"
Мария Грозева чл.35, ал.1, т.1.pdf 109 Изтегли документ с име "Мария Грозева чл.35, ал.1, т.1.pdf"
Виделина Видева чл.35, ал.1, т.2.pdf 123 Изтегли документ с име "Виделина Видева чл.35, ал.1, т.2.pdf"
Станка Зозикова чл.35, ал.1, т.1.pdf 116 Изтегли документ с име "Станка Зозикова чл.35, ал.1, т.1.pdf"
Станка Зозикова чл.35, ал.1, т.2.pdf 117 Изтегли документ с име "Станка Зозикова чл.35, ал.1, т.2.pdf"
Радослав Петров чл.35, ал.1, т.1 131 Изтегли документ с име "Радослав Петров чл.35, ал.1, т.1"
Радослав Петров чл.35, ал. 1, т.2 128 Изтегли документ с име "Радослав Петров чл.35, ал. 1, т.2"
Анна Митева чл.35, ал.1, т1 162 Изтегли документ с име "Анна Митева чл.35, ал.1, т1"
Мирослав Куладжиев чл. 35, ал.1, т.2 138 Изтегли документ с име "Мирослав Куладжиев чл. 35, ал.1, т.2"
Даниела Трифонова чл. 35, ал.1, т.1 159 Изтегли документ с име "Даниела Трифонова чл. 35, ал.1, т.1"
Венета Атанасова чл. 35, ал.1, т.1 126 Изтегли документ с име "Венета Атанасова чл. 35, ал.1, т.1"
Мирослав Куладжиев чл. 35, ал.1, т.1 146 Изтегли документ с име "Мирослав Куладжиев чл. 35, ал.1, т.1"
Мирослава Костова чл. 35, ал.1, т. 1 159 Изтегли документ с име "Мирослава Костова чл. 35, ал.1, т. 1"
Антоанета Антонова чл.35, ал.1, т. 1 161 Изтегли документ с име "Антоанета Антонова чл.35, ал.1, т. 1"
Антоанета Антонова чл.35 ал.1, т. 2 179 Изтегли документ с име "Антоанета Антонова чл.35 ал.1, т. 2"
Ганчо Бачкаров чл.35 ал.1, т. 2 172 Изтегли документ с име "Ганчо Бачкаров чл.35 ал.1, т. 2"
Петя Дечева чл.35 ал.1 т. 2 167 Изтегли документ с име "Петя Дечева чл.35 ал.1 т. 2"
Петя Дечева - чл.35, ал.1, т.1 178 Изтегли документ с име "Петя Дечева - чл.35, ал.1, т.1"
Николина Маринова чл.35, ал.1, т.2 179 Изтегли документ с име "Николина Маринова чл.35, ал.1, т.2"
Ганчо Бачкаров чл.35 ал.1, т.1 165 Изтегли документ с име "Ганчо Бачкаров чл.35 ал.1, т.1"
Николина Маринова чл.35, ал.1, т.1 164 Изтегли документ с име "Николина Маринова чл.35, ал.1, т.1"
Неврие Османчауш чл.35 ал.1 т. 1 262 Изтегли документ с име "Неврие Османчауш чл.35 ал.1 т. 1"
Маргарита Сангурова чл.35 ал.1, т1 253 Изтегли документ с име "Маргарита Сангурова чл.35 ал.1, т1"
Гинка Тодорова чл.35, ал.1, т. 2 577 Изтегли документ с име "Гинка Тодорова чл.35, ал.1, т. 2"
Маргарита Сангурова чл.35 ал.1, т. 2 643 Изтегли документ с име "Маргарита Сангурова чл.35 ал.1, т. 2"
Цветелина Митковска чл.35 ал.1, т. 2 586 Изтегли документ с име "Цветелина Митковска чл.35 ал.1, т. 2"
Лалка Чолпанова чл.35 ал.1, т. 2 568 Изтегли документ с име "Лалка Чолпанова чл.35 ал.1, т. 2"
Цветелина Митковска чл.35 ал.1, т.1 557 Изтегли документ с име "Цветелина Митковска чл.35 ал.1, т.1"
Лалка Чолпанова чл.35 ал.1, т. 1 568 Изтегли документ с име "Лалка Чолпанова чл.35 ал.1, т. 1"