Потърсете в сайта

Предстояща сесия

На  основание  чл. 25, т. 1  и т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 70а, ал. 1  от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам     общинските     съветници     на   28.01.2021 година     / ЧЕТВЪРТЪК  /  от 10,00 часа за провеждане на заседание  на Общински съвет Карлово от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници.

Времето в Карлово