Потърсете в сайта

Предстояща сесия


              На  основание  чл. 25, т. 1  и т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 70а, ал.3 от Правилник за организация и дейността на Общински съвет - Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  свиквам     общинските     съветници     на   11.06.2021  година     /ПЕТЪК/  в звено „Общински съвет – Карлово“ за вземане на Решения с подпис по описания


Времето в Карлово