Потърсете в сайта

Детски градини

Дата на публикуване: 10.04.2013 13:05
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО Брой групи ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА E-MAIL
ДГ "Васил Левски" гр. Карлово 6 групи, от които 1 яслена Недялка Савова   ул. „Хан Крум“ № 23    
Втори различен адрес  с. Богдан 1 група      
Трети различен адрес  с. Климент 1 група      
ДГ "Слънце" гр. Карлово 4 групи Донка Нанева  ул. „Васил Кирков” № 13 0893664512 cdg_slunze@abv.bg
Втори различен адрес  кв. Сушица 1 група      
ДГ "Гина Кунчева" гр. Карлово 6 групи Христина Перчева  ул. „Генерал Заимов“ №14 0895713142 zdg_6@abv.bg
Втори различен адрес  с. Каравелово 1 група      
ДГ "Първи юни" гр. Карлово 6 групи Ваня Христова   бул. „Ген. Карцов“ № 69 0894461241 gradina7@mail.bg
Втори различен адрес  с. Дъбене 1 група      
Трети различен адрес  с. Войнягово 1 група      
ДГ "Зорница" гр. Карлово 6 групи, от които 1 яслена Гюлюш Панджикова ул. „Добри войвода” № 2 0888803657 zornitza_8@abv.bg
ДГ "Ана Козинарова" гр. Клисура 3 групи Мария Каменова    ул. „Рашко Блъсков“ № 13 0877218404 odz_klisura@abv.bg
Втори различен адрес  с. Розино 4 групи      
Трети различен адрес  с. Кърнаре 1 група      
Четвърти различен адрес  с. Христо Даново 2 групи      
ДГ"Радост" гр. Калофер 4 групи, от които 1 яслена Иванка Митова  ул. „Тунджа“ № 2 0876705511 odzradost_kalofer@abv.bg
Втори различен адрес с. Васил Левски 1 група      
ДГ "Вяра, Надежда и Любов" гр. Баня 3 групи Нина Друнева   ул. „Родопи” № 12 0897711328 ninadruneva@abv.bg
Втори различен адрес с. Ведраре 2 групи      
Трети различен адрес  с. Соколица 1 група /полудневна/      
ДДГ "Светлина" гр. Карлово   Румяна Чолакова ул."Иванка Пашкукова" № 2 0892606873 svetlina_cdg@abv.bg