Потърсете в сайта

Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП


18.05.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:28.05.2020 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ - 29.05.2020 Г.Документи:Обява - 18.05.2020 г.Документация - 18.05.2020 г.ОБЯВА - УДЪЛЖАВАНЕ- 29.05.2020 Г.Протокол - 02.06.2020...

13.04.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:23.04.2020 г., 17:00 ч.04.05.2020 г.  17:00 ч. Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ - 23.04.2020 г.Документи:Обява - 13.04.2020 г.Документация - 13.04.2020 г.Обява - Удължаване - 23.04.2020 г.Протокол...

20.03.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:30.03.2020 г., 17:00 ч.02.04.2020 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 20.03.2020 г.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ - 30.03.2020 г.Документи:Обява - 20.03.2020 г.Документация - 20.03.2020 г.Обява...

16.03.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:26.03.2020 г., 17:00 ч.30.03.2020 г., 17:00 ч. - Удължен Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача - удължаванеДокументи:Обява - 16.03.2020 г.Документация - 16.03.2020 г.Обява удължаване - 26.03.2020 г.Протокол - 10.04.2020 г.Съобщение на основание чл. 193 от ЗОП - 10.04.2020 г.Статус:Прекратена

06.12.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:16.12.2019 г., 17:00 ч.19.12.2019 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за удължаване на срок - 16.12.2019 г.Документи:Обява - 06.12.2019 г.Документация - 06.12.2019 г.Обява удължаване - 16.12.2019 г.Протокол - 10.01.2020 г.Договор - 24.02.2020 г.Състояние:Отворена

01.10.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:11.10.2019 г. 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Обява - 01.10.2019 г.Документация - 01.10.2019 г.Протокол - 16.10.2019 г.Договор - 29.10.2019 г.Състояние:Възложена