Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП

„Почистване на речни легла, отводнителни канали и дерета в населените места на община Карлово“
18.05.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:28.05.2020 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ - 29.05.2020 Г.Документи:Обява - 18.05.2020 г.Документация - 18.05.2020 г.ОБЯВА - УДЪЛЖАВАНЕ- 29.05.2020 Г.Протокол - 02.06.2020 г.ДОГОВОР - 04.08.2020 г.ДОГОВОР - 04.08.2020 г.ДОГОВОР - 04.08.2020 г.Статус:Възложена

„Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови” и основен ремонт на ул. „Стражата” в с. Розино, Община Карлово, по обособени позиции”.
13.04.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:23.04.2020 г., 17:00 ч.04.05.2020 г.  17:00 ч. Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ - 23.04.2020 г.Документи:Обява - 13.04.2020 г.Документация - 13.04.2020 г.Обява - Удължаване - 23.04.2020 г.Протокол - 22.05.2020 г.Договор - 09.06.2020 г.Договор - 09.06.2020 г.Статус:Възложена

„Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на община Карлово“.
20.03.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:30.03.2020 г., 17:00 ч.02.04.2020 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 20.03.2020 г.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ - 30.03.2020 г.Документи:Обява - 20.03.2020 г.Документация - 20.03.2020 г.Обява - Удължаване - 30.03.2020 г.Протокол - 29.05.2020 г.Договор - 04.08.2020 г.Статус:Отворена

"Основен ремонт на ул. "Братя Миладинови" и основен ремонт на ул. "Стражата" в с. Розино, Община Карлово, по обособени позици."
16.03.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:26.03.2020 г., 17:00 ч.30.03.2020 г., 17:00 ч. - Удължен Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача - удължаванеДокументи:Обява - 16.03.2020 г.Документация - 16.03.2020 г.Обява удължаване - 26.03.2020 г.Протокол - 10.04.2020 г.Съобщение на основание чл. 193 от ЗОП - 10.04.2020 г.Статус:Прекратена

„Благоустрояване на междублокови пространства в кв. 160а и реконструкция на част от ул. „Гладстон” по устройствения план на гр. Карлово – инженеринг”.
06.12.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:16.12.2019 г., 17:00 ч.19.12.2019 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за удължаване на срок - 16.12.2019 г.Документи:Обява - 06.12.2019 г.Документация - 06.12.2019 г.Обява удължаване - 16.12.2019 г.Протокол - 10.01.2020 г.Договор - 24.02.2020 г.Състояние:Отворена

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект № BG05M9OP001-2.040-0004-C01 „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“.
01.10.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:11.10.2019 г. 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Обява - 01.10.2019 г.Документация - 01.10.2019 г.Протокол - 16.10.2019 г.Договор - 29.10.2019 г.Състояние:Възложена

8:15-12:15/ 13:00-17:00