Потърсете в сайта

Образование


11.04.2022
Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2022

26.02.2021
Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2021

28.02.2020
Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2020

28.02.2019
Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2019 г.