Потърсете в сайта

Други документи Общински съвет


26.05.2022
Влязло в сила Решение № 423 от 11.03.2022 г. на Административен съд - Пловдив

14.04.2022
Влязло в сила Решение № 456 от 15.03.2022 г. на Административен съд - Пловдив

01.02.2021
Годишен доклад за дейността на Одитния комитет на Община Карлово за 2020 г.

04.08.2020
Влязло в сила Решение № 291 от 04.02.2020 на Административен съд - Пловдив

10.02.2020
Решение № 291 от 04.02.2020 г. на Пловдивски административен съд

15.01.2020
Протест против: Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Карлово / приета с Решение № 173, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово