Потърсете в сайта

Новини


26.11.2020
   Кметът д-р Емил Кабаиванов направи проверка за изпълнението на строителните обекти на територията на община Карлово, които се реализират по капиталовата програма на Бюджета за 2020 г.      През месец октомври стартира изпълнението на Обект: „Благоустрояване  на УПИ VІ- площад, озеленяване, кв. 11 по плана на с. Ведраре, община Карлово“. Дейностите, предвидени за изпълнение са свързани с обновяване на площадното пространство. Реализирането на инвестиционната...

19.11.2020
     Община Карлово реализира дейности по целева програма на Фонд „Социална закрила“ за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип. Основна цел на програмата е да бъде осигурен непрекъснат образователен процес на децата и младежите; да се подпомогне тяхната самостоятелност; да имат условия за дистанционно обучение, провеждане на учебен процес в онлайн среда, по-лесна социализация, ефикасен и...


17.11.2020
     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов благодари на ръководството на Националния осигурителен институт /НОИ/ за разбирането и съдействието да бъде осигурено 5-дневно обслужване на жителите на общината в изнесения офис в Карлово.     Д-р Кабаиванов проведе на 16 ноември разговор с ръководството на НОИ в лицето на подуправителя Весела Караиванова-Начева, от която получи уверение, че изнесеният офис в Карлово ще започне ежедневна...

16.11.2020
       Двама стажант-лекари от Пловдив и един от Варна, както и студенти по медицина трети и четвърти курс, се отзоваха на призива на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов и на управителя на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД за работа в Ковид отделението на болницата. То бе обособено във връзка с усложнената епидемична обстановка и увеличения брой на заразени с COVID-19. За...

13.11.2020
Община Карлово реализира дейности по целева програма на Фонд „Социална закрила“ за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип. Основна цел на Програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. По този начин ще се осигурят условия за дистанционно обучение и провеждане на учебен процес в онлайн среда;...