Потърсете в сайта

Отчети и бюджети ДГ


26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Зорница" - Карлово към 31.03.2017

26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Първи юни" - Карлово към 31.03.2017

26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Гина Кунчева" - Карлово към 31.03.2017

26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Слънце" - Карлово

24.03.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на ЦДГ "Ана Козинарова"

23.03.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на ДГ "Слънце"