Потърсете в сайта

Местни данъци и такси


18.09.2020
Местни данъци и такси   За допълнителна информация:0335/ 54693, 54694, 54695, 54696, 54697   Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. “Парчевич” № 8а. Администрацията на Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е...

02.08.2013
  Електронната справка в сайта на Община Карлово вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица за задължения по ЗМДТ. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен номер (ПИН), който се издава безплатно в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово. ПИН се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово по постоянен адрес...

14.03.2012
Банкови сметки ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЩИНА КАРЛОВО ЕИК 000471365 АДРЕС:ГР.КАРЛОВО,УЛ.”ПЕТКО СЪБЕВ”№1 ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” БАНКОВА СМЕТКА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН КАРЛОВО БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81 FINV 9150 8416 0253 82 BIC   - FINVBGSF Вид плащане                                                           к о д Патентен данък                                                        44 14 00 Данък върху недвижимите имоти                       44 21 00 Данък върху наследствата                                   44 22 00 Данък върху превозните средства                     44 23 00 Такса за битови отпадъци                                     44 24 00 Данък при придобиване на имущества              44 25 00 по дарение и...