Потърсете в сайта

Проекти на наредби


14.11.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО , ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   Община Карлово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2023 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2023 г. на територията на Община Карлово.           На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс и...

27.06.2022
Докладна записка за промяна на Наредба за изменение и дъпълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоЧастична оценка на въздействието  Мотиви Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

07.04.2022
Приемане на Наредба за изменение и дъпълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово от 07.04.2022г. Докладна записка | Мотиви | Частична оценка | Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

15.03.2022
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово от 14.03.2022г. Докладна записка | Мотиви | Частична оценка | Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове


10.01.2022
Докладна запискаПроект на наредба МотивиЧастична оценка на въздействиетоСправка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актовеПриложение 1Приложение 2 Приложение 3Приложение 4Приложение 5Приложение 6Приложение 7Приложение 8