Потърсете в сайта

Проекти на наредби22.04.2021
Докладна записка Мотиви Програма за овладяване на популацията на безстопанствените Кучета на територията на община на карлово 2021г.- 2025 г.

12.03.2021
Докладна записка: Приемане на Наредба за изменение и дъпълнение на Нардба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоОценка на въздействието към Наредба за изменение и дъпълнение на Нардба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 22.01.2021 Мотиви относно: Приемане на Наредба за изменение и дъпълнение на Нардба за...

04.02.2021
Докладна запискаМотиви и оценка на въздействиетоНаредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни  на територията на община  Карлово. Справка съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

22.01.2021
Докладна записка МотивиЧастична оценка на въздействиетоСправка съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

16.11.2020
Докладна запискаМотивиОценка на въздействиетоСправка към Проект на  Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги

Времето в Карлово