Потърсете в сайта

Епизоотична комисия


31.08.2018
УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОЗНИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13/2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАРЕДБА №12 ЗА ЗАЩИТАТА НА Г.ТЕРИТОРИИ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ

24.08.2018
Протокол от 26.07.18 г.