Потърсете в сайта

Проекти


04.11.2022
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ BG05FMOP001-5.001  „3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“      Община Карлово изпълнява Договор № BG05FMOP001-5.001-0026-C10 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Карлово“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна...

07.09.2022
ПОКАНА   Кметът на Община Карлово Д-р Емил Кабаиванов   кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.09.2022 год. от 16:30 часа в сградата на Община Карлово – зала „Васил Караиванов“ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Карлово по проект: „Подобряване на градската инфраструктура в гр. Карлово“           На 12.09.2022 г. от 16:30 ч. в зала „Васил Караиванов“, в сградата...28.04.2022
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ BG05FMOP001-5.001  "3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19"   Община Карлово изпълнява Договор № BG05FMOP001-5.001-0026-C07 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Карлово“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма...

21.04.2022
ПОКАНА   Кметът на Община Карлово Д-р Емил Кабаиванов   кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 04.05.2022 год. от 17:30 часа в сградата на Община Карлово – зала „Васил Караиванов“ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Карлово по проект: „Реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащо пространство на „Вилата на братя Евлоги и Христо Георгиеви“             На...