Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Конкурси

Конкурс за заемане на длъжност - Младши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“" и Младши експерт в отдел "Финансово - стопански дейности" - ОБНОВЕНА
20.10.2020
Конкурс за заемане на длъжност - Младши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“" и Младши експерт в отдел "Финансово - стопански дейности"Заявление за участие Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители     Дата на публикуване: 25.09.2020 г.   Списък на допуснатите  кандидати за участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ към дирекция „Специализирана администрация“ в Община Карлово                     Николина Ечкова Маринова Мирослав Пенчев Куладжиев Посочените допуснати кандидати трябва да се явят...

Във връзка с провеждания от Съвместното командване на силите конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, обявен със заповед на министъра на отбраната No ОХ-669/19.08.2020 г., Ви уведомяваме, че времето за провеждане на конкурса от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. се променя за периода от 07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително.
15.10.2020

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 17.02.2021г. до 24.02.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък,Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево
12.10.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 17.02.2021г. до 24.02.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък,Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево

Изменение обява за конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски
09.10.2020
Изменение обява за конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
17.09.2020
Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаЗаповедПриложение 1Приложение 2Приложение 3Информация за спецификата на длъжноститеДокументи за кандидатстване и допълнителна информация се получават в офиса за военен отчет

Обява за провеждане на конкурс за заемане на две офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 08.12.2020г. до 10.12.2020г.
17.09.2020
Обява за провеждане на конкурс за заемане на две офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 08.12.2020г. до 10.12.2020г.Приложение 1Приложение 2Приложение 3Приложение 4

8:15-12:15/ 13:00-17:00