Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Конкурси

Конкурс за заемане на длъжност - Старши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация"
01.06.2020
Конкурс за заемане на длъжност - Старши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация"Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служителиЗаявление за участие

Възобновяване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
22.05.2020
Възобновяване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив
08.05.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон ПловдивИнформация за войнишките длъжностите обявени за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантни длъжности за войници от Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаНормативи физическа подготовка

Протокол от заседание на комисия, определена със заповед № РД-186/25.03.2020 г. на Кмета на Община Карлово, за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет към Община Карлово
30.03.2020
Протокол от заседание на комисия, определена със заповед № РД-186/25.03.2020 г. на Кмета на Община Карлово, за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет към Община Карлово

Провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Карлово
19.03.2020
Провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Карлово - обявлениеПровеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Карлово -образци на документи

Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс
04.02.2020
Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурсПриложение 1Приложение 2Приложение 3

8:15-12:15/ 13:00-17:00