Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Конкурси

Формуляр от окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжност Старши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“
05.08.2020
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто       Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл.33, т.4 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат Йоана Любомирова Козарска  4 4 133  5 681       Председател на конкурсната комисия : ................П..................                                                                           Йордан Халаджов  

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.10.2020 г. до 07.10.2020 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново
30.07.2020
Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.10.2020 г. до 07.10.2020 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико ТърновоСписък на вакантните длъжности за войници в Национален военен университет "Васил Левски", за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаКратка информация за длъжностите

Обявяване на вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс______________
24.07.2020
Обявяване на вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Конкурс за възлагане на управлението на следните социални услуги: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“
24.07.2020
  ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 37 и чл. 38 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Община Карлово обявява конкурс за възлагане на управлението на следните социални услуги: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с адрес гр. Карлово, ул. „Генерал-майор Гурко Мархолев“ № 3 и капацитет 15 места; „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“, с адрес гр. Карлово, ул. „Генерал-майор Гурко Мархолев“ № 3 и капацитет 15 места.   І. Условия за участие: В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ. В конкурса...

Обявяване на вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
23.07.2020
Обявяване на вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица
16.07.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна ОряховицаСписък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750 – Карлово за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

8:15-12:15/ 13:00-17:00