Потърсете в сайта

Правилници

Дата на публикуване: 07.10.2020 16:15

Правилници на общински съвет Карлово

  1. Правилник за организацията и дейността на  Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
  2. Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет Карлово;
  3. Правилник за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби;
  4. Правилник за финансово подомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Карлово;
  5. Правилник за устройството и дейността на художествена галерия - гр. Карлово;
  6. Правилник на общинска библиотека - Карлово;
  7. Правилник за организацията, финансирането на културните клубове на пенсионера на територията на община Карлово.