Потърсете в сайта

Плащане на задължения

Дата на публикуване: 29.02.2016 13:30

Начини за плащане
1. На касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства.

2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Карлово

3. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД

4. На касите на Изипей /Easypay/

5. През iCard

Плащането на местни данъци и такси* директно от дигиталния портфейл се извършва, следвайки следните стъпки:

 Влезте в iCard и изберете „Местни данъци и такси“ от менюто в горния ляв ъгъл.

  1. Посочете общината, към която имате задължения.
  2. При повече от едно задължение, посочете кой данък ще платите.
  3. Изберете дали ще платите цялата дължима сума наведнъж, или ще платите на вноски.
  4. Посочете от коя сметка предпочитате да бъде извършено плащането и натиснете „Плати“.

Готово! При успешно плащане ще получите имейл за потвърждение с детайли за превода.

С дигитален портфейл iCard на устройства с операционна система Android можете да проверите и да заплатите както своите задължения, така и задълженията на съсобственици и трети лица.

В случай че искате да проверите и платите задълженията на друго лице, трябва да знаете и въведете само неговото ЕГН.

* Услугата се предоставя срещу такса от 0,50 лв.

Повече информация за услугата можете да откриете на следния линк: https://icard.com/bg/taxes


  1. Плащане на задължения - Текуща страница
  2. Проверка на задължения
  3. Декларации,заявления и други