Потърсете в сайта

Върнати решения на ОС


01.02.2021
Върнато решение № 364 от 11.01.2021 г. от Областен управител на Област Пловдив

04.01.2021
Върнато решение № 334 от 17.12.2020 г. от Областен управител на Област Пловдив

10.02.2020
Върнато решение № 60 от 30.01.2020 г. от Областен управител на Област Пловдив

07.01.2020
Върнато решение № 33 и решение № 34 от 19.12.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив

11.12.2019
Върнато решение № 5 от 28.11.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив

11.07.2019
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив

Времето в Карлово