Потърсете в сайта

Минерални води


11.06.2021
Обявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на Силиврак ООД

11.06.2021
Обявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на Олимпия парк ООД

23.03.2020
Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - "БАКАЛОВ - 2002" ООД

23.03.2020
Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Българска роза» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово

09.08.2019
Открита процедура за  издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Г» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово

01.08.2018
Обявление относно постъпило заявление от "ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС" АД