Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури

„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 2078 и PDV 1081, по обособени позиции“.
12.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 15.06.2020 г.Обявление - 15.06.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 29.06.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:17.07.2020 г. - 17:00 ч.31.07.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0016Документи:Документация - 17.06.2020 г.Приложение - 17.06.2020 г.еЕЕДОП - 17.06.2020 г.Въпроси и отговори - 20.07.2020 г.

"Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“.
12.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 12.06.2020 г.Обявление - 12.06.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:06.07.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0015Документи:Документация - 12.06.2020 г.еЕЕДОП - 12.06.2020 г.Проект - 12.06.2020 г.КСС - 12.06.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 20.07.2020 г.Протокол 1 - 24.07.2020 г.Протокол 2 - 24.07.2020 г.Протокол по 60а от ППЗОП - 24.07.2020 г.Решение - 24.07.2020 г.Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 24.07.2020 г.Състояние:Отворена

„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 1360 и PDV 1290 по обособени позиции“.
12.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 15.06.2020 г.Обявление - 15.06.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 29.06.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:17.07.2020 г. - 17:00 ч.31.07.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0014Документи:Документация - 17.06.2020 г.Приложение - 17.06.2020 г.еЕЕДОП - 17.06.2020 г.Състояние:Отворена

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект: „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в Община Карлово“.
10.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 11.06.2020 г.Обявление - 11.06.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:30.06.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0013Документи:Документация - 11.06.2020 г.еЕЕДОП - 11.06.2020 г.Протокол 1 - 10.09.2020 г.Състояние:Отворена

„Реконструкция и модернизация на народно читалище „Васил Левски - 1861 г.“ в гр. Карлово“.
10.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 10.06.2020 г.Обявление - 10.06.2020 г. Краен срок за подаване на оферти:30.06.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0012Документи:Документация - 10.06.2020 г.ЕЕДОП - 10.06.2020 г.Проекти - 10.06.2020 г.Количествена сметка - 10.06.2020 г.Протокол 1 - 25.08.2020 г. Съобщение за отваряне ценови предложения - 24.09.2020 г.Протокол 2 - 30.09.2020 г.Протокол 3 - 30.09.2020 г.Протокол 60а от ППЗОП - 30.09.2020 г.Решение - 30.09.2020 г.Състояние:Отворена

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и модернизация на народно читалище „Васил Левски - 1861 г.“ в гр. Карлово“.
10.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 10.06.2020 г.Обявление - 10.06.2020 г. Краен срок за подаване на оферти:30.06.2020 г.  17:00 часаПреписка:00072-2020-0011Документи:Документация - 10.06.2020 г.еЕЕДОП - 10.06.2020 г.Протокол 1 - 15.09.2020 г.Съобщение за отваряне ценови предложения - 20.10.2020 г. Състояние:Отворена

8:15-12:15/ 13:00-17:00