Потърсете в сайта

Проекти за стратегии,планове и програми


24.11.2022
Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Карлово през 2023 год. Приложение 1

14.11.2022
Проект на Правилник за дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги

06.07.2022
Краткосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022 г. - 2025 г.

06.07.2022
Дългосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022 г. - 2031 г.

06.07.2022
Краткосрочна общинска програма за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2025 г.

06.07.2022
Дългосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2031 г.