Потърсете в сайта

Система за разделно събиране

Дата на публикуване: 21.10.2015 08:50
В Община Карлово  е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.

      Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за сортиране, собственост на община Карлово.

Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са опаковки. Това се налага, тъй като материалите събрани в контейнерите винаги съдържат и такива неотговарящи по качество и вид на изискванията за рециклиране. Некачествените примеси се поставят в специални контейнери и впоследствие се транспортират до общинското депо за неопасни отпадъци. Сортирането се извършва, чрез сепарираща линия. Получения отсортиран материал се поставя в балираща машина и която пресова материала и го опакова във вид подходящ за преработване.

Места (адреси) за разположение на съдовете на територията на
гр. Карлово
Адрес

1.

ул. „Генерал Скобелев”, № 6

2.

ул. „Генерал Карцов”, № 54

3.

ул. „Генерал Карцов”, № 54 Ж

4.

ул. „Генерал Карцов”, № 68

5.

ул. „Иванка Пашкулова”, № 4

6.

ул. „Парчевич” №41

7.

ул. „Парчевич„ №39

8.

ул. „Парчевич” №46

9.

ул. „Цанко Церковски” № 6

10.

ул. ”Тодор Каблешков” № 16

11.

ул. ”Тодор Каблешков” № 30/до входа на ПГ „ Братя Ев. и Христо Георгиеви”

12.

ул. „Бузлуджа” №5

13.

Ул. „Юмрукчал” № 18

14.

Ул. „Водопад” № 41

15.

Ул. „Водопад” № 4

16.

ул . „Криволак” №12

17.

ул . „Криволак” №4

18.

ул. „Петко Събев” № 1

19.

Ул. „Търговска” № 2

20.

Ул. „Ивайло” № 13

21.

ул. „Генерал Гурко” № 5 /зад халите/

22.

Ул. „Хан Крум” №8

23.

ул. Ал. Стамболийски № 18 /до НУ „Васил Левски” /

24.

ул. „Полковник Бочев” № 4

25.

ул. „Стремски полк” № 6

26.

Теофан Райнов №39

27.

ул. „Васил Караиванов” №76

28.

ул. „Васил Караиванов” №50

29.

ул. „Васил Караиванов” №36

30.

ул. „Генерал Заимов” №16

31.

ул. „Генерал Заимов” 1А

32.

ул. „Дъбенско шосе” 35

33.

ул. „Дъбенско шосе” № 6  до кръстовището  с ул. „Атанас Василев”

34.

ул. „Меден дол” 10

35.

ул. „Теофан Райнов”, 39

36.

бул. „Освобождение”, № 26

37.

бул. „Освобождение”, № 21

38.

бул. „Освобождение” , № 38

39.

ул. „Средна гора”, №13

40.

ул. „Стара планина” №18


Места (адреси) за разположение на съдовете на територията на
гр. Баня 


Таблица 2Адрес

1.

ул. „Роза” /до спортна площадка/

2.

ул. „Трети март” /зад НЧ „Свети Свети Кирил и Методий”/

3.

ул. „Банска” до спортен комплекс

4.

ул. „Банска” № 4

5.

ул. „Карловска” №8

6.

ул. „Байкал” № 21

7.

ул. „Средна гора”

8.

ул. „Липите”/до СБР/

9.

ул. „Свети Никола” №1 хотел Стряма