Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
11.09.2019


           Във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и възстановяване на общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово, общ. Карлово“ и полагане на износващ слой асфалт на общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово Ви уведомяваме, че от 12.09.2019 г. до 17.09.2019 г. ще бъде затворен участък от пътя между с. Войнягово /от ул. „Крайречна“/ и с. Дъбене /до кръстовището на ул. „1-ва“ с ул. „38-ма“ и ул. „37-ма“/.

            Обходният маршрут ще се осъществява за и от с. Войнягово от път II-64 /Пловдив-Карлово/. Ограничението важи за всички лични МПС. Автобусите от общественият и специализиран превоз на пътници и ученици ще се движат съгласно утвърдените маршрутни разписания без промяна.

8:15-12:15/ 13:00-17:00