Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Детските градини и яслите на територията на община Карлово ще започнат работа от 1 юни
21.05.2020

    Съгласно Заповед № РД-301 от 21.05.2020 г. на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов детските градини и яслите ще започнат работа с деца от 01.06.2020 г. В момента персонала на детските заведения подготвя оборудването на сградите, съобразно всички противоепидемични мерки. Дезинфекцират се помещенията, обзавеждането и посудата. На учителите, възпитателите и помощния персонал са осигурени лични предпазни средства.
   Общинските кооперативни пазари на територията на община Карлово работят, като от 01.06.2020 г. ще работят и в събота и неделя при спазване на задължителните противоепидемични мерки. Препоръчваме на гражданите и търговците да се съобразяват със създадената организация на движение и изискванията при покупко-продажба, за да се избегнат струпвания и нежелани последици от дейността.
   Повече подробности относно въведените противоепидемични мерки на територията на община Карлово, може да видите в Заповед №РД-301 от 21.05.2020 г. на Кмета на община Карлово, публикувана на официалната интернет страница на община Карлово www.karlovo.bg.
8:15-12:15/ 13:00-17:00