Потърсете в сайта

Започна почистване на коритото на Стара река в Карлово

Дата на публикуване: 06.07.2023 12:15
  Започна почистване на коритото на Стара река в Карлово от дървесна и храстовидна растителност. Дейностите, стартирали на 4 юли, се извършват съгласно Закона за водите.
  Отстраняването на саморасли дървета и храсти става след оглед и определяне на участъците, в които е необходимо да се извърши. Огледът е направен от Междуведомствена комисия, съставена от представители на РИОСВ, Басейнова дирекция и Регионална дирекция по горите – Пловдив, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и еколог от Община Карлово.
  Директорът на РИОСВ Пловдив – Ивайло Йотков оповести становище, че дейностите няма да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“.
  „Почистването ще се извършва поетапно. В момента продължава работата южно от Желязков мост, а целият участък обхваща леглото на реката от Арапския мост до ул. „Теофан Райнов“ - околовръстният път на града.“, поясни Николай Цветков – заместник-кмет „Строителство и екология“ в Община Карлово.

Галерия